Treningstider og trenere
Svommer
Banetau
Treningstider Stakkevollan Svømmehall
Kalenderhttp://www.google.com/calendar/embed?src=uui2an716h7irkql4aed8e7al0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Oslo

Banetau
Krav om politiattest for idretten fra 2009
Styret i ethvert idrettslag skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Info på egen hjemmeside om oppnevning av egen politiattest-ansvarlig og vara er en del av det arbeid TSK plikter å gjøre. Videre gjennomføres et system for lagring av opplysninger over de som er avkrevd og har levert attest. Les mer om ordningen her. I TSK er for tiden Dag Brattli oppnevnt som ansvarlig for ordningen og Hanne Skeltved er vara og alle trenere og hjelpetrenere vil bli bedt om å vise frem attesten.

Trenerkoordinator er Andrè Eide 99530425

Parti
Trener - Oppmann
Parti
Trener - Oppmann

A
Hovedtrener:
Kay-Arild Paulsen
- 97153705
Trener:
Andrè Eide
- 99530425

Oppmann:
Marianne Tollefsen
-
97086789

E
Hovedtrener:
Knut Fyhn
Trener:
Andrè Eide
- 99530425
Hanne Holstad

B
Hovedtrener:
Andrè Eide
- 99530425
Trener:
Kristine Nergaard
Oppmann:
Kari-Anne Gimse
- 92698138

Opplæring
Hovedtrener:
Chris Fenton
- 77689435
Trener:
Svømmerne på A-partiet

C
Hovedtrener:
Kristine Nergaard
Trener:
Marius Lund
- 41452986

Elise Utne
Oppmann:
Hilde Herland
- 92454638

Miljø Henvises for tiden til Masters

D Hovedtrener:
Marlin Bakkehaug
- 45275844

Trener:
Knut Fyhn
Oppmann:
Merete Eriksen


Masters Hovedtrener:
Hilde Jenssen
- 91713517
Banetau
TSK har svømming for alle aldre og på alle nivåer. Alle kan delta - Bli medlem !
Banetau
RedningskransMasters mannMasters kvinneVannaerobic