Alle kan bli medlem i Tromsø Svømmeklubb


Om du vil bli medlem av Tromsø Svømmeklubb kan du sende en registrering med ønske om medlemsskap. Klubben kan ikke garantere at alle til enhver tid kan få plass på et parti eller et svømmekurs. Husk at all aktivitet i klubben forutsetter medlemskap.

Når det gjelder endelig plassering på et parti er det trenerne som vil vurdere dette etter avtale. Når det gjelder svømmekursene er det Hanne Skeltved tel.: 77612002 som er kontaktperson.

Det er også mulig å stå bare som medlem i TSK.

Du kan registrere et ønske om innmelding i TSK eller melde endringer på eksisterende medlemsregistrering ved å fylle ut skjemaet som kommer opp når du "klikker her" Når du har sendt skjemaet kommer du automatisk tilbake hit.

TSK har svømmere på alle nivåer i alle aldre og svømmere med
funksjonshemming. TSK kan også kontaktes på e-post:

E-mail til TSK