Svømmekurs

INFO OM SVØMMEKURS

Ønsker du å komme på svømmeopplæring må du sette deg på ventelisten. TSK tar da kontakt når nye kurs settes opp.
Svømmekursene settes opp fortløpende og aktuelle kursmedlemmer kontaktes direkte av klubben når det blir plass ledig. Gamle kursmedlemmer prioriteres først. Nye kommer inn i forhold til tidspunktet de har registrert seg på ventelisten. Alle kursdeltakere og foresatte som er registrert ved påmeldingen på ventelisten er medlemmer av Tromsø svømmeklubb fra og med betaling av medlemskapet som er 100 kr. pr. person + kursavgiftsdelen og har alle medlemsrettigheter.  De er videre velkomne på alle arrangement og ikke minst "Sonestevnene" som er tilrettelagt for de yngste utøverne. Hjemmesiden er en viktig infokilde for medlemmene og i tillegg sendes det ut nyhetsbrev på E-post etter behov. For tiden er kursavgiften 1000 kr. pr. kurs inklusiv medlemskap
ved første kurspåmelding pr. kalenderår på kr. 100 pr. svømmer + hver av de registrerte foresatte.  Ved to eller flere søsken på kurs får en av de 50% rabatt på kurset hvor medlemskapet i klubben fortsatt er på kr. 100.

Klikk her for å skrive dere på ventelisten til svømmekurs

Alle som får plass på svømmekurs får mail om oppstarten for det kurset den enkelte er påmeldt. De som ikke får plass i første omgang slettes ikke av ventelisten og vil få ny sjanse neste gang det settes opp kurs. Vi forsøker kontinuerlig å få satt opp ekstra kurs i håp om raskest mulig å kunne gi flest mulig et godt trenings- og svømmeopplæringstilbud.