Referat fra styremøte 31. januar 2007


Styret TSK:
Hanne Skeltved (leder)
Marianne Tollefsen (nestleder)
Alf-Are Johansen (kasserer)
Helge Eriksen (styremedlem)
Stig Fiske (vara)
Magnus Klæboe Nordgård (svømmernes representant)
 
Tromsø 31. januar 2007
Møtetid: 31.01.2007, kl. 16.00-18.00
Møtested: Rådhuset
Fremmøtte: Hanne, Marianne, Alf-Are, Magnus, Stig, Tom Eirik
Forfall: Helge
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/Info:
Innkalling og referat godkjent
Info :Ingen saker til Svømmetinget.
Hanne
09/07
Automater
Automater er fjernet ,noe som bety  et mindre inntektsgrunnlag og desto  mer  dugnadsarbeide/Sponsorer
Alle

10/07
Timefordeling Torsdager
D-partiet trener 17.00-18.00
C-partiet trener 17.00-18.30 
B-partiet trener 17.30 (18.00)-19.30 Alternativ trenig satt i gang av Tom Erik
B-partiet trener 19.30-20.30.
A-partiet (v/Alexander) Skal eventuelt få trene i en bane.
Tom Erik kontakter trener i TKSK.
Hanne/Trenere/
Alle/Alf –Are
11/07
Avisomtale
Kort mail sendes til TKSK ang. Avisomtale
Hanne/ Alf-Are
12/07
Økonomi
Klage på regning på utrykning sendt til kommunen. Alarm går når dørene blir stående åpne. Trenerne informerer svømmerne.
Likviditet+55  Utestående 50,Når Mars  kommer trenger vi inntekt/Sponsorer.
Alf Are sender ut mail på Medlemskap/Treneravgift.
Elitefondet: Alf –Are setter opp regnskapet riktig
Helge
Trenerne
13/07 Treningsleir 2007
Tid for reisen: Utreise 26-28 Juni. Hjemme senest 10.Juli.
Reisemål: Det jobbes med flere alternativer Malta er nevnt.
Egenandel. Stor egenandel.
Hvem reiser: B- partiet,  noen i  C-partiet, Eventuelt foreldre
Det må taes en hurtig avgjørelse på reisemål for å få bestilt reisen og for å informere på Hjemmesiden vår.
Tom Erik/ Henrik
14/07 Dommerkurs
Det blir dommerkurs helgen 2-4 Mars
Hanne
15/07 Ishavssvøm
10.Februar .TSK må melde alle sine svømmere på.

16/07
Årsmøte
Trenerne får frist til Lørdag 10. Februar med å skrive sin årsmelding .Sendes til Styret og Henrik som legger de ut på siden vår.
Trenerne/Henrik

Neste styremøte NESTE MØTE : ÅRSMØTE
MØTESTED: RÅDHUSET KL.19.00

Stig