Referat fra styremøte 30. november 2005


Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merete Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Kristian Erik Øvermo
Ingunn Gundersen (svømmernes representant)
Helge Eriksen (vara)
 
Tromsø, 11. desember 2005
Møtetid: 30.11.2005, kl. 19.00-21.00
Møtested: Rådhuset
Fremmøtte: Hilde, Helge, Merete, Ingunn, Kay-Arild, Hanne
Forfall: Kristian Erik, Morten
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ info:
Innkalling og referatet godkjent.
Post:
-    Søknad til Tromsø kommune om leie av hallen hele dagen lørdag + søndag i forb. med 3 stevner i 2006 sendes kommunen hurtigst mulig. Sendes via Idrettsrådet.
Hanne

Hilde

44/05
Økonomi Viktig å få hentet inn siste utestående kontingenter og treningsavgifter.
Økonomi for øvrig tas opp på neste møte, når Merete er til stede.
Merete
45/05 Påmeldingsrutiner
Pga. misforståelser om gjeldende rutiner for stevnepåmelding, har arrangementsutvalget laget forslag til eget skriv, hvor rutinene som alle må følge er nøye forklart.  Skrivet er vedtatt av styret med enkelte tilføyelser. Sendes til alle medlemmer på mail.
Hanne
46/05
Terminliste 2006
Styrets forslag:

21. -22.01. Tverlandet, NB: påmeldingsfrist 14. januar
3.-5.02 Trøndersvøm, NB: påmeldingsfrist 22.01
18.-19.02, Juniortreff i Bjerkvik
2.-5.03, NM kortbane for senior i Kristiansand
11.-13.03, VU-cup i Narvik
25.-26.03 Interkrets I Tromsø. Kretsen tar ut deltakere
31.03-2.04, NM masters i Lambertseter i Oslo
8.-9.04, Barentskampen i Tromsø. NN.svømmekomite tar ut deltakere.
21.-23.04, ÅM i Lambertseter i Oslo, kvalifisering.
29.-30.04, Sortlandscupen
20.-21.05, Grottestevnet i Harstad
10.-11.06, Sørreisastevnet og kretsmesterskap
Treningsleir for NM deltakerne, sted? (avklares hurtigst mulig)
13.-16.06, NM langbane i Trondheim

August, Oppstartsleir i Boden for alle unntatt NM-deltakerne.
14.-15.10, Finnmark Open i Hammerfest
? 21.-22.10, Saltentreffet i Bodø
28.-29.10, NNM i Alta eller Kvæfjord
4.-5.11, Ishavssvøm i Tromsø
10.-11.11, Nordsjøstevnet i Stavanger
9.12, Julesvøm i Sørreisa
Julesvøm i Tromsø

TSK’s  Årsmøte 22. februar.
Husk også deltakelse i 17. mai toget.

Tilbakemelding vedrørende forslaget til terminliste:
14 dager fra referatet er sendt ut.

47/05
Strategi og sponsorarbeid
Helge lager utkast på bakgrunn av diskusjonene på de siste møtene. Tilbakemelding på mail.
Helge

Eventuelt
Morten har bestilt ny forsyning av klubbdragter, pris: 550,- kr. Info med mulighet for alle medlemmer for bestilling legges ut på hjemmesiden.
Morten

Neste styremøte
Ikke bestemt
Hilde

Hanne Skeltved