Referat fra styremøte 30. april 2002Styret TSK:
Stein Horvei ( leder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved
Per Christian Gundersen
Erik Benjaminsen
Morten Berg
Tor-Eilif Emaus (vara)

Tromsø, 08. mai 2002
Møtetid: 30.04. 2002, kl. 17.00-18.00
Møtested: Stakkevollan Svømmehall
Fremmøtte: Stein, Karina, Per Christian, Morten, Hanne, Steinar (delvis)
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Referat og aksjoner fra forrige gang -Det er ikke gjennomført samtaler med svømmerne (Stein og Steinar). Behovet vurderes etter møtet med svømmerne.
21/02 Interkrets Nord i Tromsø Gjennomgang av oppgaver:
-Leie av fritidsklubb, svømmehall og skole: OK 
-Speaker og stevneleder: ansvar Stein 
-Innkalling: OK 
-Kafe: ansvar Morten 
-Dommere, sekretariat, funksjonærer og tidt.: OK
22/02 Møte med svømmerne Gjennomgang av sakene som tas opp på møtet med svømmerne etter styremøtet.
23/02 Idretteregistrering Medlemstallene må meldes inn til idrettsregistreringen (N3-sporten). Stein sender passord til Hanne. Stein/ Hanne
24/02 Søknad om Halltimer  Det bestilles så mange timer som mulig for høsten pluss treningstid for sommeren Stein
25/02 Klubbrommet Loppemarked og/eller køring av lopper til fyllingen hurtigst mulig for å få klubbrommet ryddet. Per Chr.
26/02 Trenersituasjonen Jobben som hovedtrener for klubben fra høsten av lyses ut hurtigst mulig med henblikk på å undersøke markedet, før det tas stilling til trenersituasjonen fra høsten. Stein
Ev. Post - Invitasjon til Trenertreff 13 mai kl. 18-22, -Steinar, Kay-Arild og Tom-Erik.
- Aktivitetslederkurs i barneidrett Tromsø 24-26. Mai, - Knut Fyhn.
- Konferanse om "Spillemidler til nærmiljø- anlegg" 28. Mai, Alfheim kl. 18-21. - Per Chr.
- Tilbud fra ISF om klubbkveld i forbindelse med barne- og ungdomsidrett. -Per christian
Neste styremøte - Ikke bestemt

Hanne Skeltved