Referat fra styremøte 28. september 2004Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merethe Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Liv Nergaard
Allan Jørgensen (svømmernes representant)
Erik Benjaminsen (vara)
 

Tromsø, 29. september 2004
Møtetid: 28.09. 2004, kl. 18.30-19.30
Møtested: Kløvervegen 17 (Navigara)
Fremmøtte: Hilde,  Liv, Hanne, Merethe, Kay Arild, Tom Erik
Forfall: Morten, Allan
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat/ informasjon: -Referat nr. 8 og 9 godkjent.
-Aktivitetsrapport sendt Tromsø idrettsråd mhp. Aktivitetsmidler.
-invitasjon til seminar "Opptur 2004" fre-lø. 29.-30. Okt. Pris kr. 1000 per pers.  Aktuelt for trenerne?

Hilde
59/04 Svømmehall-
situasjonen
- Fortsatt ingen respons på søknad om bedre ordning/ utvidet tid på Alfheim (lørdag og søndag samt morgenbading utenfor off. bading ma, ons, fred). Hilde kontakter Børge Pettersen siden kommunikasjonen med driftsleder pt er dårlig.
- C-partiet kan foreløpig trene på Alfheim på mandag. Informasjon sendes ut.
- Underskriftsaksjon lørdag nestkommende på Alfheim. Alle medlemmer i svømmeklubben oppfordres til å møte på offentlig bading.  Informasjon sendes ut til medlemmene.
- Ståa med Stakkevollan sjekkes opp med byggforvaltningen.
- Styret i Tromsø idrettsråd tar opp saken formelt med  NSF viaTromsø idrettskrets.
Hilde
 

Tom Erik?
 
 

Hilde
 

Hanne

60/04 Terminliste og stevner høst 2004 16.-17.10: Saltentreffet i Bodø (påmeldingsfrist 7.10). -trenerne plukker ut maks 8 stk til 2 stafettlag blant kvalifiserte til Nordsjø/ NNM.
Trener: Ola, Ingunn eller Steinar?
30.-31.10: NNM Sortland
30.-31.10: Ishavssvøm på Setermoen -TSK i samarbeid med Bardufoss svømmeklubb og samtidig med impulssamling og dommerkurs12.-14.11: Nordsjøstevnet i Stavanger. 7 aktuelle (Alexander, Ingunn, Ola, Elisabeth, Allan, Chris, Kay-Arild)
14.11: Svømmingens dag -TSK -happening.
20.11: Julestevne i Lakselv. Prioriteres for flest mulig.
27.-30.11: NM-junior.
4.12: Julesvøm i Sørreisa. Prioriteres.
11.12: Julearrangement i TSK

20.06-04.07.05: Sommerleie i Fagerstad for A, B og C+ (ca. 25 stk.) Fauske inviteres med (Kay-Arild holder kontakt med Fauske).
07.07.05: Stockholm games.

Arrange-
ments-
utvalget
61/04 Avtaler og opplegg for trenerne Tas opp på neste møte.
Lønn til trenerne bør justeres opp (vanlig lønn andre plasser er 150 210 kr.)
62/04 Instruktørkurs og oppstart av egne kurs Instruktørkurs starter opp på onsdag. Alle fra B-partiet oppfordres til å stille.
Videregående kurs utsettes til slutten av okt. eller nov. hvis det er mulig. Alle som har tatt begynnerkurs oppfordres til å stille.
Kommunen kontaktes igjen  vedrørende oppstart av svømmekuirs på Tromsdalen (var lovet 14 dager!). Mulighet for å bruke bassenget på maritim skole sjekkes (talent, C og evt. kurs).
Tom Erik
 

Hilde
 
 

Hilde

63/04 Utvalgsarbeid -Arrangementsutvalget er kommet i gang. Nytt møte snarest for oppfølging av terminsliste.
-Økonomiutvalget må starte arbeide med sponsorkontragter og følger opp avtale om treningsdragter.
-Kursutvalget innkalles når svømmebasseng er ordnet. Kan ev. stille opp i forhold til å hjelpe med å ordne basseng?
Hanne
 

Hilde
 

Hilde

64/04 Økonomi Krav om  50% treningsavgift sendes ut snarest (A: 1800 kr, B: 900 kr, C+ 500 kr, C: 400 kr)

Restanser for dugnad for Stockholm + lisens for nye medlemmer sendes ut sammen med treningsavgift

Merete
Neste styremøte Onsdag 20.10. kl. 19.00 på Hildes kontor, Kløvervegen 17.

Saker:
-avtale og lønn til trenerne

Hilde

Hanne Skeltved