Referat fra styremøte 28. februar 2005Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merethe Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Liv Nergaard
Allan Jørgensen (svømmernes representant)
Erik Benjaminsen (vara)
 

Tromsø, 6. mars 2005
Møtetid: 28.02.2005, kl. 20.00-21,00
Møtested: Stakkevollan
Fremmøtte: Hilde, Liv, Morten, Merethe, Hanne, Allan, Kay Arild
Forfall:
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
09/05
Treningsleir til Sommer Flere alternativer for treningssamling/ alternative modeller var diskutert:
1.    Samling Malta for A+B (ca. 15 stk) + Stockholm
2.    Samling rimeligere alternativ for A+B (15-20 stk) + Stockholm
3.    Samling for A (NM-krav) + oppstartsleir for alle til høsten.
Trenerne ønsker primært treningsleir til Malta for svømmere fra A og B partiet som viser stor treningsvilje –motivasjon og belønning.

Det er ikke økonomi i klubben til å legge ut penge til treningsleir i år. Alt må derfor betales gjennom dugnadsarbeid/egenandel og forskuteres av hver enkelt svømmer.

Konklusjon:
Trenerne undersøker pris og betingelser nærmere vedr. alt. 1.
Styret undersøker nærmere andre alternativer.

Alternativene legges fram på foreldremøte ev. i forbindelse med årsmøtet.
Kay ArildHilde
10/05 Årsmelding Det purres på årsmelding fra trenerne
Årsregnskap og budsjett gjøres klar til revisjon. Innkreving av treningsavgift snarest.
Hanne

Merete

Neste styremøte Mandag 7.03 kl. 19.00, Navigare
Saker: Årsmøte
Hilde

Hanne Skeltved