Referat fra styremøte 27. oktober 2003Styret TSK:
Nina Emaus ( leder)
Erik Benjaminsen (nestleder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Morten Berg
Liv Nergaard
Ola Sundt (svømmernes representant)
Marit Hansen (vara)

Tromsø, 02. november 2003
Møtetid: 27.10. 2003, kl. 19.00-21.00
Møtested: Farmasibygget
Fremmøtte: Nina, Morten, Liv, Erik, Hanne, Karina, Marit + Hilde
Forfall: Ola
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat Ingen kommentarer til referatet.

Nina har satt opp program for foreldremøte partivis med trener for hvert parti i uke 45

46/03 Regnskap Pga. stor arbeidsbyrde med regnskapet er det vedtatt at Hilde avlaster Karina, og at Hilde og Karina sammen finner en passende arbeidsdeling for eks mellom kassererjobben og regnskapsføring.

Saldo konto, kassebeholdning, ubetalte regninger og utestående fordringer legges frem for styret for å gi et fullstendig overblikk over klubbens økonomi.

Karina
Hilde
 
 
 

Karina

47/03 Trenermøte Nina har hatt møte med trenerne og Hilde bla. for å drøfte Hildes oppgaver i klubben.

Treningen går bra. Mappe med timelister er lagt ut i svømmehallene og skal føres ved hver trening. Det bør satses på å skaffe/utdanne flere instruktører. Nytt instruktørkurs før jul. 

Hilde
48/03 Treningssamling i Bardu Meget vellykket samling både for TSK og for de andre klubber som deltok. TSK og Bardu er enige om å gjenta samlingen igjen i mars.
For dårlig oppslutning om arrangementet fra TSK (ca. 20 stk). Trenerne må bli flinkere til å følge opp med motivering av svømmerne og med utdeling av informasjon.
Regnskap lagt frem: overskudd forutsatt vi får støtte fra kretsen.
49/03 Nordsjøstevnet 14-16. November. Billetter og hotell bestilt.
For dårlig informasjon mellom trenere og svømmere om hvem som er tatt ut og hvorfor.
Liv
50/03 Ishavssvøm 29-30. November Opplæring av dommere på stevnet/ søknad om aktivitetsmidler.
Bestemannspremier på 2 X 1.500,- kr (beste mann og beste dame). Det jobbes med å finne sponsorer til både  bestemannspremiene og til andre premier.
Stoppeklokker, diskekort og Stifter til stiftemaskin må kjøpes inn (jf. Tvedtak etter siste stevne).
Medaljer telles opp og suppleres.
Diplomer trykkes opp.
Dommere og funksjonærer.
Hilde
 

Hilde

Karine
Hann/Hilde
Hanne
Hilde

51/03 Medlemsliste Medlemslister er ajourført, men er fortsatt ikke 100%.
Korrekt medlemsliste er avhengig av at trenerte følger opp og melder inn alle endringer.
Svømmekurs ikke med på listen.
52/03 Rutiner i forhold til trenere og svømmere - Aktivitetsplan settes opp av styret i god tid før ny sessong (Vårsessongen tas opp på neste møte samt planlegging for NM mars 2004)
- Reiseleder for hver reise utnevnes i god tid helst umiddelbart etter at aktivitetsplan er vedtatt.
- Trenerne tar ut svømmere som skal deta på stevner i god tid før stevnet (i henhold til vedtatt aktivitetsplan) og gir beskjed til reiseleder.
- Biletter bestilles i god tid for å få rimeligste billetter (ikke nødvendigvis idrettsbilletter)
- Trenerne må på hver trening ta opptelling og krysse av hvem som er på trening. Dette er både av hensyn til medlemsoversikten og av hensyn til sikkerhet i hallen. Lister legges ut i samme perm som timelistene.
Neste styremøter Mandag 17. november kl. 19.00, Farmasibygget
Mandag 8. desember

Hanne Skeltved