Referat fra styremøte 27. august 2002Styret TSK:
Stein Horvei ( leder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved
Per Christian Gundersen
Erik Benjaminsen
Morten Berg
Ola Sundt (svømmernes representant)
Tor-Eilif Emaus (vara)

Tromsø, 27. august 2002
Møtetid: 27.08. 2002, kl. 19.00-21.00
Møtested: Spacetec
Fremmøtte: Stein, Karina, Per Christian, Hanne, Erik, Ola og Morten
Forfall:
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Referat og aksjoner fra forrige gang Referat godkjent
33/02 Orientering fra NM-leir og NM-langbane Orientering fra Ola (referent ikke tilstede).
34/02 Halvårsregnskap Regnskapet ikke klar, legges frem på neste styremøte. Karina
35/02 Trenersituasjonen Ingen søkere til stillingen som hovedtrener i klubben.
Hovedtrener erstattes av et trenerteam bestående av alle trenerne på A-partiet: Chris (hovedansvar for den langsiktige planlegging av treningen), Kai-Arild (sprint), Alan, Steinar.
Ansvar for B-partiet: Tom-Erik, C+: Erik Thyholt + Alan, C-partiet: Børje Edvardsen, Talentpartiet: Knut Fyhn.

Steinar spørres om han vil være presseansvarlig/ pressekontakt for klubben på sportslige ting.

Stein
36/02 Treningstider/ hallsituasjonen Pga. Hallsituasjonen i Tromsø har ikke TSK fått alle tidene i hallen som vi har søkt om. Det medfører at det blir mindre plass i bassenget og at ikke alle får de treningstider som de kunne ønske seg.

Møte med Idrettsrådet om Hallsituasjonen om bla. strategi for å få bygget ny svømmehall.
Møte mellom svømmeklubbene om samarbeid.

Søndagsbading fortsetter. Kommunen krever 6.500 kr. pr. 1/2 år i leie av hallen på søndagene. Brev til kommunen om å unngå betaling.

TSK får nytt og bedre klubbrom i hallen.

Oppstart trening m. påmelding for nye medlemmer tirsdag 27.08 kl. 17-18. Annonseres.

Stein
37/02 Svømmekurs Foreløpig planlegges for 3 hold, ev. flere hvis der er stor pågang. Det søkes om tid på Grønnåsen for kurs og rygg-crawl. Oppstart midt september. Annonseres i Avisen Tromsø.

Alle A-svømmere over 16 år skal ta begynneropplæring i svømmekurs for å få økt antall trenere i klubben. Foreldre oppfordres også til å ta kurset.

TSK har søkt om tildeling av aktivitetsmidler -15.000 kr, for å avholde kurs.

Per-Chr.
38/02 Høstens stevner Stevnene listet opp i forrige referat. Første stevne: juniortreff i Bjerkvik 21.-22.09.

NNM i Tromsø 26.-27. Okt.:
NB: Innbydelse klar 26.08.02.
Arrangementskomite: Morten + Erik (bankett, leie av skole 26-27.09 + 30.11-01.12 (Tromsø open), leie av fritidsklubb).

Innbydelse: Stein
39/02 Sponsorer Må jobbes aktivt videre med å skaffe nye sponsorer og fornye gamle avtaler.
Må prøve å få sponsorere til øvelser på stevner. 
Morten
40/02 (evt) Trener og lederkonferanse 21.-22.09 Lederkonferansen lite interessant.
To trenere kan dra på Trenerkonferansen. Trenerteamet bestemmer hvem som drar.
41/02 (evt) Sonesvøm TSK må finnes ny ansvarlig for sonesvøm hver 3. Måned. Henrik Broberg spørres. Hanne
Neste styremøte Mandag 9. september kl. 19.00 på Spacetec.

Hanne Skeltved