Referat fra styremøte 27. februar 2003Styret TSK:
Nina Emaus ( leder)
Erik Benjaminsen (nestleder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Morten Berg
Liv Nergaard
Ola Sundt (svømmernes representant)
Marit Hansen (vara)

Tromsø, 1. mars 2003
Møtetid: 27.02. 2003, kl. 16.30-19.00 (inklusiv foreldremøte med C+ partiet)
Møtested: Spacetec
Fremmøtte: Nina, Karina, Morten, Ola, Liv, Marit, og Hanne
Forfall: Erik
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Referatsaker Nina følger opp restansesaker fra forrige møte: - Svar på brev fra Noel (Rune) og søknad om midler til handicaptiltak (Noel).
Nina blir med i arrangementskomiteen for 50 års-feiring lørdag10. Mai (med Morten, Per Chr. Og Noel).
Nina
12/03 Ishavssvøm / 50 års jubilæumsstevne 22-23 mars -Leie av Hall OK
-Innbydelse OK 
-Påmelding: Ola 
-Stevneleder: Per Chr. Gundersen 
-Programsponsor: Karina (skjema deles ut til foreldre), 
-Leie av Grønnåsen OK: Erik Thyholt

Mangler:
-Funksjonærer/ kafe: liste påbegynt 
-Dommere
-Vakt på Grønnåsen skole fra lørdad til søndag
-Premier med trykk (venter til etter påmelding)
-Diplom: Hanne

Off. badning etter stevnet fra kl. 14.00?

13/03 Stevner vår -03 Aktuelle stevner vår 2003:
22.-23.03: Ishavssvøm i Tromsø (alle)
28.-30.03: NM Masters i Stavanger
29.-30.03: Bardufoss mini (alle yngste) 
25.-27.04: ÅM I Asker
26.-27.04: Barentskampen i Mo i Rana
24.-25.05: Polar Cup I Fauske ?
24.-25.05: Kretsmesterskap i Sørreisa (A, B, C+)
31.05-01.06: Sørreisastevnet i Sørreisa
07.-08.06: Svalbardmesterskapet i Longyearbyen ?
10.-13.07: NM langbane på Hamar

Det var ikke gjort noe formelt vedtak om deltakelse på stevnene.

14/03 Sommerleir/ oppstartsleir NM-Leir:
A-partiet jobber med fellestur til Esbjerg med Team-Stavanger

For B og C+ partiene bør det planlegges både langhelg/treningsleir på Sætermoen og en Oppstarts- eller ev. avslutningsleir til feks. Sverige eller Danmark. Morten lager forslag.

Muligheter i forhold til Sætermoen sjekkes opp

11/03 Eventuellt/ 50 års jubilæet Diplom og hedersbevisning til medlemmer og tidligere medlemmer i klubben som har gjort en spesiell innsats for klubben. Morten
Liv
Neste styremøter Tirsdag 04.03, kl. 16.30 Stakkevollan svømmehall
Torsdag 20.03, kl. 16.30 Stakkevollan svømmehall
Tirsdag 08.04, kl. 19.00 Farmasibygget

Hanne Skeltved