Referat fra styremøte 25. august 2004Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merethe Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Liv Nergaard
Allan Jørgensen (svømmernes representant)
Erik Benjaminsen (vara)
 

Tromsø, 29. august 2004
Møtetid: 25.08. 2004, kl. 19.00-20.30
Møtested: Kløvervegen 17 (Navigara)
Fremmøtte: Hilde, Merethe, Liv, Hanne
Forfall: Morten, Allan
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat/ informasjon: - Invitasjon til regionalt idrettsmøte på Alfheim 8. September.
- TSK har fått avslag fra NSF på søknad om tilskudd til ungdomsutvikler.

Hilde
49/04 Kriseløsning - stengning av Stakkevollan Foreløpig avtale med idrettskontoret om at A + B-partiet kan trene på Alfheim med krav om betaling. TSK har protestert på betalingskrav.

Møte med idrettskontoret fredag om midlertidig løsning, betaling, oppstart på Stakkevollvan og treningstider i høst.

Medlemsmøte 2. September kl. 17.00 for å informere om situasjonen med hallen, oppstarter, treningstider og program for høsten. Idrettskontoret inviteres til møtet.

Innkalling + treningstider for høsten sendes alle medlemmer på mail og annonseres i avisen.


Hilde
 

Hilde
 
 

Hilde

50/04 Treningstider høst Foreløpig timefordeling:
Mandag      15 - 16.30
Tirsdag       15 - 18 + 20 - 22.30
Onsdag       06.30 - 08.00
Torsdag     15 - 20.00
Fredag       15 - 20.00
Lørdag        09.00 - 11.00
I tillegg morgentrening etter behov + søndagstrening.

Ingen svar fra Grønnåsen skole vedr. treningstider for svømmekurs. Hilde purrer på svar.

Hilde
51/04 Innmelding av stevner 2005 frist 1. september TSK melder inn:
Tromsø "vårflom" 16. - 17. april
Ishavssvøm 5. - 6. november
Hilde
52/04 Aktivitetsrapport frist 10. september Hilde sender inn rapport på bakgrunn av rapportering fra trenerne. Purres på aktivitetsrapport fra trenerne. Hilde
53/04 Treningssamling Blir holdt 3.-5. September i Sørreisa. Flere påmeldinger mottatt. Liv
54/04 Purring dugnadsinnsats Stockholm games Kun få har innbetalt. Purring på 1000 kr. pr. pers. sendes ut hurtigst mulig. Liv
55/04 Personlig sponsing til Alexander, orientering av styret Klubben har ikke pr. dags dato regler vedr. enkeltmedlemmers personlige sponsoravtaler. Alexander legger frem for styret regnskap for bruk av støtten han har fått til idrettsaktiviteter.

Klubben bør ha klare regler som gjelder for alle.

Styret
Neste styremøte Tirsdag 07.09, kl. 19.00 på Kløvervegen 17 (Navigara) Hilde

Hanne Skeltved