Referat fra styremøte 25. mai 2005Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merete Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Kristian Erik Øvermo
Ingunn Gundersen (svømmernes representant)
Helge Eriksen (vara)
 
Tromsø, 28. mai 2005
Møtetid: 25.05.2005, kl. 16.00-18.00
Møtested: Helge (Vital forsikring, Nerstranda)
Fremmøtte: Hilde, Merete, Kristian Erik, Helge, Morten, Kay-Arild, Hanne
Forfall: Svømmernes representant
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ info:
Referatet godkjent.

Post:
-    Det er sendt søknad om treningstider for høsten
-    Orientering om nytt opplegg for nybegynderkurs for trenere.

25/05
Stockholm summer games Deltakerliste og budsjett fra arrangementsutvalget v/ Liv lagt fram.  14 svømmere påmeldt + 1 trener (Tom Erik), 1 foreldre og 1 søsken.
Budsjett viser at klubben noenlunde vil gå i null. Opphold for foreldre/ reiseleder ikke medtatt i budsjettet.

Budsjettet vedtatt av styret med de få usikkerheter som opplyst.

En forutsetning for å være med er at svømmerne møter opp på trening fram til stevnet. Tas opp med svømmerne på trening.
Kay-Arild
26/05 NM + sommerleir Elisabeth, Ingunn og Alexander følger med Fauske svømmeklubb på leir til Estland og til NM. Pris til Fauske: 9.500 kr per pers. TSK-trener: Kay-Arild.

TSK dekker 6000 kr for hver av de tre deltakere. Resten dekkes av svømmeren selv samt reise til Fauske og tilbake fra NM.

Kay-Arild lønnes delvis av Fauske svømmeklubb og i tillegg av TSK med inntil 3500 kr for kost og reise.

27/05 Lønnskrav fra trenerne 
Det vedtas følgende avlønning av trenerne gjeldende fra 1. Mai 2005:
Instruktør/svømmekurs: 150 kr/t
Lærling/assistent trener: 100 kr/t
Partitrener 1-2 år: 125 kr/t
Partitrener 3-4 år: 150 kr/t
Partitrener 5år og mer: 175 kr/t
Krav for å oppnå ansiennitet: ansvarlig trener for parti.

Kostgodtgjørelse for trener i forbindelse med reiser fastsettes i henhold til kretsens satser (reiseregulativ). + 400 kr per reisedøgn.

Det vedtas halv treningsavgift for Kay-Arild (har for tiden ingen egen trener).

28/05
Trening Trenerne ønsker å gi enkelte svømmere på talent, C og C+ mulighet for ekstra trening på fredager og søndager. Dette vil ikke ha økonomiske konsekvenser for klubben.

Styret er enig i dette – det er enighet om at det er positivt, at det gis mulighet for ekstra trening for enkelte som en glidende overgang til høyere parti.

Det settes opp et eget møte for styret og trenere om klubbprofil og visjon for klubben. Kay-Arild sender ut faglitteratur om trening i forkant av møtet.
Kay-Arild


29/05 Økonomi
Innestående per d.d.           71.346 kr.
Utgifter fram til sommer ca. 50.000 kr ( lønn 20000, NM/ sommerleir 21500, Stockholm 5000, utestående 5000).

Trenerne kan kjøpe inn utstyr for inntil 5000 kr jf budsjett.

Merete sender ut regning på treningsdragter (550 kr per stk.)
Merete
30/05 (evt.) Internasjonal korfestival 1. juli
Svømmeklubben er spurt om samarbeid og å stille med svømmeoppvisning på korfestival i Stakkevollan svømmehall 1. Juli.

Dårlig tidspunkt pga. NM og Stockholm games. Kay-Arild hører med Allan om han har mulighet for å følge opp.
Kay-Arild
31/05 (evt.) Medlemsoversikt
Oversikt over medlemmer på hvert parti sendes til Hanne og Merete
Kay-Arild

Neste styremøte med trenere
Mandag 13. juni kl. 16.00, Acta Storgata 12.
Agenda: Klubbprofil og visjon
Hilde

Hanne Skeltved