Referat fra styremøte 25. februar 2007


Styret TSK:
Hanne Skeltved (leder)
Marianne Tollefsen (nestleder)
Alf-Are Johansen (kasserer)
Helge Eriksen (styremedlem)
Stig Fiske (vara)
Magnus Klæboe Nordgård (svømmernes representant)
Venke Kopland (varamedlem)
 
Tromsø 11. mars 2007
Møtetid: 25.02.2007, kl. 18.00-20.00
Møtested: Hos Alf-Are
Fremmøtte: Hanne, Marianne, Helge, Tom Eirik, Stig, Alf-Are
Forfall: Venke, Magnus
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/Info:
Ingen saker.
Alle
17/07
Påske-leir
Holdes i Tromsø uken før påske, fra og med lørdag 31.03 til og med onsdag 4.04.

Tom Erik lager program.

Program og invitasjon sendes ut til A, B og C-partiet,  Sørreisa og Narvik (Kay-Arild) hurtigst mulig.

Pris for tilreisende 600 kr. Privat overnatning.
Tom Erik

Arrangementsutv.
18/07
NM-leir
Leiren legges til Loule i Portugal.  Beste tidspunkt i forhold til NM: 26. Juni til 10 juli.

8-10 stykker som er kvalifisert eller tas ut til NM ( to stafettlag) prioriteres. I tillegg gis det mulighet for andre fra B og C-partiet til delta under forutsetning av at oppsatt treningsprogram følges. Tom Erik setter opp sportslige kriterier (minimum 5 treninger pr uke).

Egenandel legges på selvkost – dvs. ca. 15000 kr. Reise fra NM (ev. også til for de som ikke blir med på leiren) og opphold under NM dekkes av TSK.

Det gis mulighet for å dekke inn utgiftene med dugnadinnsats først og fremst for de som er prioritert til NM.

Svømmeleirkomité: Marianne, Tom Erik, Henrik, (Hanne)
Marianne

Neste styremøte Mandag 19. Mars kl. 1600, på Vital Nerstranda (Helge)

Hanne