Referat fra styremøte 23. november 2006


Styret TSK:
Hanne Skeltved (leder)
Marianne Tollefsen (nestleder)
Alf-Are Johansen (kasserer)
Helge Eriksen (styremedlem)
Stig Fiske (vara)
Magnus Klæboe Nordgård (svømmernes representant)
 
Tromsø 23. november 2006
Møtetid: 18.09.2006, kl. 16.00-17.30
Møtested: Rådhuset
Fremmøtte: Hanne, Alf-Are, Helge, Magnus, Stig, Tom Eirik
Forfall: Chris
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
65/06 Post/Referat/Info:
Magnus referent. Innkalling og referat godkjent.
Automat går ikke så godt som ventet.

66/06
Orientering
•    Dommerkurs holdes 19-21.01 2007
•    Linda skal på kurs til opplæring som livrederinstruktør.
•    Overskuddet på 800 kr pr svømmer fra treningsleir i Avisjaur blir fordelt på de som har deltatt.
•    Status i svømmeanleggssaken: Uklare ønsker fra kretsen og idrettsrådet.
Uklart angående dugnad på Rya.
Styret

67/06
Økonomi
Økonomi gjennomgått av kasserer.
Alf Are
68/06
Timefordeling Stakkevollan
Anken er oppe til høring i idrettsrådet.
Styret
69/06 Trener/
instruktørmøte
Det jobbes med saken, møtet trolig før jul.
Helge
70/06 Terminliste vår 2007
•    Jubileumsstevne Setermoen (alle –Tom Erik) 20.01.2007-21.01.2007
•    Trøndersvøm Trondheim (uttak Tom Erik)
      26.01.2007 – 28.01.2007
•    Isshavssvøm (alle, også pausesvømmere!)
10.02.2007-11.02.2007
•    Juniortreffet i Bjerkvik (alle – Linda)
17.02.2007-18.02.2007
•    Nm Senior Kortbane Asker
01.03.2007-04.03.2007
•    Vu-Cup Narvik (alle -Tom Erik+Marianne)
10.03.2007-11.03.2007
•    Kvæfjord Stevnet
24.03.2007-25.03.2007
•    ÅM Kristiansund (Kval. - Tom Erik)
13.04.2007-15.03.2007
•    Sortlandscupen (alle)
21.04.2007-22.04.2007
•    Grottestevnet Harstad (alle)
19.05.2007-20.05.2007
•    Kretsmesterskap Troms
02.06.2007-03.06.2007
•    Mjøs-Svøm Hamar
08.06.2007-10.06.2007
•    NM Langbane Namsos (Kval.)
12.07.2007-15.07.2007
Tom Eirik
71/06 Eventuelt
Årsmøte 19. februar 2007, kl 19.00, Rådhuset

Tom sender treningsplan til styret.


Neste styremøte Neste Styremøte 14. Januar 2007, kl 16.00, Rådhuset.

Magnus