Referat fra styremøte 21. januar 2004Styret TSK:
Nina Emaus ( leder)
Erik Benjaminsen (nestleder)
Karina Weinschenk (kasserer) nedlagt verv 1.11.2003
Hanne Skeltved (sekretær)
Morten Berg
Liv Nergaard
Ola Sundt (svømmernes representant)
Marit Hansen (vara)

Tromsø, 25. januar 2004
Møtetid: 21.01. 2004, kl. 19.00-22.30
Møtested: Nansenvegen 14B
Fremmøtte: Ola, Morten, Liv, Hanne + Hilde Jensen
Forfall: Nina, Erik
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat/ informasjon: Abonnementet på regnskapsprogrammet undersøkes. Oppdatering unødvendig.

Saker fra forrige møte som ikke er utført:
- Årsmøte i Tromsø idrettsråd:12 februar.
- inntekter for de siste 3 måneder for spilleautomat.
- Førstehjelpsprøve avhenger av når det passer for instruktør (Bård Pedersen ).
- Avtale med Intersport.
- Sommerleir.(sak 14)

Post:
- Ledermøte i N.norsk svømmekomite er flyttet til NM i Harstad i mars.
- Alexander B.S. mottatt Idrettsstipend fra  Troms Idrettskrets/ Tromsfylkeskommune.
- Søknadsfrist idrettens storbyarbeid 26.01. TSK søker om sommersvømmeskole i august.
- Harstad ber om Dommere til NM 4.-7. Mars.  TSK sender forespørsel om å på dekket reiseutgifter.

Hilde
 

?
Hilde
Hilde

Morten
Liv+Ola
 
 

Reiseleder NM?
 

Hilde
 

Hilde

11/04 Økonomi 2003 Svært godt resultat i forhold til budsjett  (skyldes inntekter fra spilleautomat)
Sponsoravtale med Rya vedlikeholdes/ fornyes.
Hilde
12/04 Økonomi 2004 Oppgaver: 
- Oversikt over ubetalte regninger (ikke mange)
- Innkreving av kontingent og treningsavgift for våren
- gjennomgang av kontoplan etter årsmøte med ny kasserer
Økonomimodell vedtas med endringer vedtatt på styremøtet. Vedtatt utgave deles ut på årsmøtet.
Liv +Hilde
Liv + HS
Liv
Liv
13/04 Ishavssvøm Oppgaver jf.  arbeidsfordelingsplan følges opp av ansvarlige (mangler leie av Hall og skole). 
Program inklusiv pausesvøm og premieutdeling.
Hilde
Hilde
14/04 Orientering fra trenermøte Møte med trenerne avholdt tirsdag 13.01 kl. 18-19.30. Liv, Hanne og Ola til stede fra styret + Hilde. Fra trenerne stilte: Kay-Arild, Allan og Juliane (+Ola).
Kort referat fra møtet: 
- Avtale om at alle trenere begynner med oppmøteregistrering på partiene.
- Trenerne må skrive årsrapport som sendes på mail til Hanne.
- Tilbud om deltakelse på Stockholm games brukes som motivasjon for trening. Trenerne legger tilbudet frem for svømmerne sammen med mulighet for dugnadsarbeid for å tjene inn til egenandel.
- Treningsleir Bardu alternativ Sørreisa) lø-ti før påske.
- Gjennomgang av terminsliste
- Forslag om sommersvømmeskole på Alfheim
- Behov for ekstra trene på C+ partiet.
- Videre strategidiskusjon mellom trenerne og styret viktig.

Styrets vedtak:
- Det arbeides videre med å få til treningsleir i vår
- Mulighet for sommerskole på Alfheim undersøkes
- Det kreves betaling for gjestesvømmere fra TKSK med 500 kr. pr. svømmer fra vårsesongen 2004.
- Alexander og Ingunn kan brukes som hjelpetrenere på C+. Tas opp med Allan.
- Egenandel til Stockholm games kan jobbes inn gjennom dugnad.
- Strategidiskusjon tas opp av nytt styre etter årsmøte

Liv
Hanne

Hilde
Ola.

Trener + styret

Styret

15/04 Terminliste vår/ sommer 2004 23.-25.01: Interkrets Narvik
30.01-01.02: Trøndersvøm, Trondheim
07.-08.02: Ishavssvøm Tromsø
14.-15.02: Sortlandscupen i Sortland
21.-22.02: Juniortreffet i Bjerkvik
04.-07.03: NM kortbane senior, Harstad
13.-14.03: VU-cup, Narvik
20.-21.03: Barentsstevnet i Kirkenes (forbehold om kostnader)
26.-28.03: NM-Masters i Bergen
27.-28.03: Kvæfjordstevnet, Kvæfjord
April: Treningssamling (Bardu/Sørreisa)
23.-25.04: ÅM, Porsgrunn
05.-06.06: Sørreisastevnet/kretsmesterskap, Sørreisa
Juni/juli: felles treningsleir for deltakere på NM langbane og Stockholm games
08.-11.07: Sommergames i Stockholm
08.-11.07: NM langbane, Oslo
August: Sommersvømmeskole?
16/04 Svømmeskole på Alfheim sommer 2004 Tas opp med Idrettskontoret. Hanne
17/04 Årsmøte Onsdag 25.02, kl. 20.00 på Hotell With (forutsetter endelig bekreftelse fra With i morgen mandag).
Det purres på årsrapporter fra trenerne.
Annonse i avisen og Årsrapport legges ut på nettet i henhold til vedtektene. 
Det settes opp forslag til arbeidsutvalg som velges på årsmøtet.
Hanne
Hanne

Hanne
Hanne

Hilde/ Hanne

18/04 Idrettsregistreringen Idrettsregistreringen er gjort av Hilde. TSK har registrert 287 medlemmer. Hilde
19/04 Nytt 50 meters basseng Henrik Broberg og Hilde gis fullmakt til på vegne av TSK å ta kontakt med aktuelle samarbeidspartnere vedrørende mulighet for realisering av nytt 50 meters basseng. Styret
20/04 Kontaktperson  Norsk lotteridrift (i forhold til spilleautomat) Styret vedtar at Hilde erstatter Noel som kontaktperson.  Dette må gjøres formelt overfor Norsk lotteridrift. Hilde
21/04 Egenandel Trøndersvøm Styret fastsetter egenandel til kr. 1000,-
Neste styremøte Ingen styremøte før årsmøte

Hanne Skeltved