Referat fra styremøte 20. oktober 2004Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merethe Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Liv Nergaard
Allan Jørgensen (svømmernes representant)
Erik Benjaminsen (vara)
 

Tromsø, 23. oktober 2004
Møtetid: 20.10. 2004, kl. 19.30-21.00
Møtested: Kløvervegen 17 (Navigara)
Fremmøtte: Hilde, Liv, Hanne, Merete, Morten
Forfall: Allan
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat/ informasjon: - Referat nr. 10 godkjent.
- Inntil 2 av trenerne oppfordres til å delta på seminar "Opptur 2004"  29.-30. Okt.
Hilde
65/04 Svømmehall-
situasjonen
- Fortsatt ingen tilbakemelding fra kommunen om brev fra TSK vedr. bla. treningstider i helgene og på morgener. 

- Det er kommet signaler om at kommunen vil begynne å kreve betalt for å låse opp hallen utenfor vanlig åpningstid, dette vil gå fra aktivitetsmidlene og bety enda et inntektstap for klubben.

- Sannsynligvis tidligst åpning av Stakkevollan i februar.

- Ikke mulighet for å komme inn i noen av skolebassengene dvs. ikke kurs eller trening for talent og C-partiet før neste sesong. 

66/04 Økonomi Ca. 50.000 kr. på driftskonto (etter Bodø)
Stipulerte inntekter (redusert treningsavgift): 30.000 kr.
Giro sendes ut hurtigst mulig (A, B og C+ -partiene)

Økonomiutvalget tar opp avtale om treningsdragter og tar kontakt med Rya om videre samarbeid.  Sjekkes om noe må eller kan gjøres for å beholde avtale om spilleautomat lengst mulig (Norsk lotteridrift as).

Merete
 
 
 

Hilde

67/04 Terminliste og stevner høst 2004 Korrigering av  terminlisten:
30.-31.10: NNM Sortland -inntil 20 svømmere 
12.-14.11: Nordsjøstevnet i Stavanger: Alexander, Ingunn, Ola, Elisabeth + trener 
14.11: Svømmingens dag -TSK -happening.
20.11: Julestevne i Lakselv. Prioriteres for flest mulig.
27.-30.11: NM-junior: maks 3 svømmere + trener 
11.12: Julearrangement i TSK
68/04 Kommunal handlingsplan for idretten i Tromsø Innspill til styret mottatt fra Henrik Broberg.
TSK skriver merknad -ber om at svømmeklubbene får disponere Stakkevollan når den åpner og til gjengjeld forplikter seg til å holde åpen for offentlig bading når klubbene ikke har trening.
Hilde
69/04 Oppmøte på styremøtene Svømmernes representant bør møte eller stille med vara på styremøtene. Trenerne oppfordres til å stille. Hilde
Neste styremøte Tirsdag 23.11, kl. 19.00 på Hildes kontor, Kløvervegen 17 (Navigara)

Saker:
-avtale og lønn til trenerne
-referat økonomiutvalget og arrangementsutvalget

Hilde

Hanne Skeltved