Referat fra styremøte 20. mai 2003Styret TSK:
Nina Emaus ( leder)
Erik Benjaminsen (nestleder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Morten Berg
Liv Nergaard
Ola Sundt (svømmernes representant)
Marit Hansen (vara)

Tromsø, 28. mai 2003
Møtetid: 20.05. 2003, kl. 20.00-22.00
Møtested: Stakkevollhallen
Fremmøtte: Nina, Karina, Ola, Liv, Morten og Hanne
Forfall: Erik, Marit
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Referatsaker Fremtidskveld -fellesmøte i kretsen, Ola refererte. Overgang mellom klubbene tatt opp som viktig tema.

Treningstider: Søknadsfrist for høsten 6.06. Infomøte med idrettsrådet ti 27.05. Nina + Hanne stiller.

Info fra Webmaster. Gode erfaringer med medlemsinfo per E-mail, men mangler fortsatt deler av medlemslisten, som er nødvendig for å kunne få komplet E-mailliste. 

Komplet digital medlemsliste nødvendig samt system for ajourføring av listen. Karina leverer listen til Hanne som setter opp ny digital liste.

Hanne
23/03 Ny økonomimodell Forslag fra Nina utarbeidet på bakgrunn av vedtak på årsmøtet. Forslaget bearbeides etter merknader fra styret. Nytt forslag legges frem til neste møte. Innledes med profil og mål for klubben. Liv
Nina
24/03 Sommerleir 5 deltakere påmeldt: Kai-Arild, Ola, Alexander, Chris Arne og Ingunn.
Behov for egen trener diskuteres med Kai, som i utgangspunktet har sagt seg villig til å være trener.

TSK dekker alle utgifter til reise og opphold i forbindelse med NM (fra treningsleieren er slutt). Det forutsettes laveste pris på reise og opphold. 
TSK gir tilskudd på kr. 2.500,- til felles treningsleir i Esbjerg.

Nina
25/03 Oppstartleir august Oppstartleir i august er under planlegging.
Aktuelt for: C, C+ og B-partiet.
Sted: Älvsbyn i Sverige
Tidspunkt: 9. - 17. august.
Trenere: Kai-Arild og Ola/ Allan (avklares av trenerne).
Info/påmeldingsbrev sendes ut
Det tas kontakt med Inge Karlsen, Fauske om samarbeid.
Mulighet for samarbeid/ støtte fra kretsen undersøkes.

Egenandel: kr. 1.500,- for transport, opphold, trening.

Morten
Liv
Hanne
26/03 Ålborg 2004 29 deltakere påmeldt.
Karina bestiller buss for felles transport. Erik Thyholt blir trener/reiseleder.

Egenandel: kr. 250,-

27/03 Jubilæumsfest Fylkesbygget fredag 13. Juni. Svømmefest med svømmeoppvisning på Alfheim om ettermiddagen.
Nina følger opp med festkomiteen.
Nina
28/03 Avslutningsfest Alle svømmere med familie inviteres til sesongavslutning med grilling i fjære i Telegrafbukta tirsdag 17.06 kl. 18.00. Ordinær trening utgår.
Neste styremøte Tirsdag 03.06, kl. 16.30 Stakkevollhallen

Saker:
Planlegging av høstsemesteret:
- Trenersituasjonen
- Oppstartsleir 9.-17. august
- Svømmekurs - annonsering + koordinator
- Dugnadav Nina+Hanne)
- Stevnekontor 

Hanne Skeltved