Referat fra styremøte 20. mars 2003Styret TSK:
Nina Emaus ( leder)
Erik Benjaminsen (nestleder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Morten Berg
Liv Nergaard
Ola Sundt (svømmernes representant)
Marit Hansen (vara)

Tromsø, 6. april 2003
Møtetid: 20.03. 2003, kl. 16.30-18.30
Møtested: Stakkevollan svømmehall
Fremmøtte: Nina, Erik, Karina, Ola, Marit, Liv og Hanne
Forfall: Morten
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Referatsaker Nina sender søknad om prosjektmidler fra Tubfrim til HC-prosjekter.
50-års utvalget i gang bla. med leie av Lærehøyskolen.
Møte med Idrettskontoret og med trenerne avholdt.
Ev. helgesamling på Sætermoen må bli i september.
Nina og ev. Per christian og Karina stiller på årsmøte i Troms svømmekrets.
Godt tilbud på rabattordning fra Intersport innhentet:    -spesialtilbud på klubbdragt og 20% avslag på øvrige ting og klær.
Stipend på 25.000 kr fra Nordlandsbanken kan søkes av svømmere mellom 15 og 20 år -informasjon spres til svømmerne.
Nina
Ishavssvøm / 50 års jubilæumsstevne 22-23 mars De siste arbeidsoppgaver fordelt
Saker til neste møte -Rutiner (økonomi, kontakt mellom trener og styre, inf. til foreldre m.m.)
-Fordeling av adm. oppgaver/utvalg
-Sponsoravtaler
-Sommerleir
-Kalender vår + høst 2003 (Stevner, Tromsø Mini 10.-11- mai, Sommerleir, Oppstartsleir- eller evt. avslutningsleir til Boden, Boden 2.-4. mai, Helgesamling Sætermoen)
-E-mailliste
-Brev fra Aalborg
-Evaluering Ishavssvøm
-Økonomimodell
Neste styremøte Tirsdag 08.04, kl. 19.00 Farmasibygget

Hanne Skeltved