Referat fra styremøte 20. januar 2005Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merethe Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Liv Nergaard
Allan Jørgensen (svømmernes representant)
Erik Benjaminsen (vara)
 

Tromsø, 20. januar 2005
Møtetid: 20.01.2005, kl. 19.30-20.45
Møtested: Kløvervegen 17 (Navigara)
Fremmøtte: Hilde, Liv, Merete, Morten, Tom Erik
Forfall: Hanne
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ informasjon: -    Referat nr. 12 godkjent.
-    Det har vært møte mellom alle svømmeklubbene i byen i regi av idrettsrådet. Enighet om at man holder fast ved avtalen om at TSK skal være den klubben som driver med konkurransesvømming, og derfor skal ha fortrinnsrett i Stakkevollan når den åpner.
-    Stakkevollan meldes klar rundt månedsskiftet februar/mars
-    Grønnåsen meldes klar i løpet av 3-4 uker
Hilde
01/05 Økonomi Saldo på kontoen 72 000. Merete lager utkast til regnskap sånn at dette blir klart til  årsmøtet.
Merete
02/05 Stevner framover
Trøndersvøm; 10 deltakere inkl Tom Eirik, egenandel kr 1000. Kay-Arild/Tom Eirik melder på og bestiller flybilletter .

Øvrige stevner:

VU-Cup 12.-13. mars
ÅM Sarpsborg 8.-10.april
NM Masters 15.-17.april
Sortlandscup 16.-17.april
Kvæfjord 30.april-01.mai
Grottestevnet Harstad 21.-22.mai
Sørreisa 04-05.juni

Det kan bli vanskelig med plass i Fagersta, Varg har booket hele anlegget. Alternativer sjekkes ut.
Arrangements-komiteen
03/05 Årsmøte Holdes 2. mars. Annonse i avisen 2. februar. Morten sjekker opp med Grand vedr. lokaler og tidspkt. Morten
Hilde
04/05 Idrettsregistreringen Merete melder inn basert på lister fra vår 2004. Hilde Sender oversikt over kursdeltakerne fordelt på aldersgrupper Merete
Hilde
05/05 Økonomiutvalget Klubbdrakter er klar til prøving. Bestilles så raskt som mulig i farge: Kongeblå. Trykk avklares. Tentativ salgspris 450 kr.

Kurspakker gjøres ferdig. Oppstart av svømmekurs har prioritet. For øvrig lages det sponsorpakker og sjekkes ut dugnadsmuligheter.
Morten
Tom Eirik

Hilde

Neste styremøte 10. februar kl 18.00 hos Navigare

Hilde Jenssen