Referat fra styremøte 19. oktober 2005


Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merete Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Kristian Erik Øvermo
Ingunn Gundersen (svømmernes representant)
Helge Eriksen (vara)
 
Tromsø, 22. oktober 2005
Møtetid: 19.10.2005, kl. 19.00-21.00
Møtested: Kløverveien 17
Fremmøtte: Hilde, Kristian Erik, Ingunn, Merete, Hanne
Forfall: Morten, Helge
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ info:
De 3 forrige referater godkjent (rettelse av skrivefeil i referat 8)
Post:
-    Frist for å innstille til fylkets idrettsstipend. Alexander eneste aktuelle kandidat fra TSK. Alexander innstilles.
-    Møte om sonesvøm med TKSK i svømme-hallen onsdag kl. 1800. Merete stiller.
-    Forslag fra Henrik om salg av fiskemat. Nedstemt til fordel for annen bedre inntektsbringende aktivitet.
-    Forslag fra Henrik om at TSK påtar seg å arrangere badebursdager på søndager. Nedstemt pga. for dårlig inntjening i forhold til innsats.
-    Tilbud om salg av kalendere. Salg settes i gang som dugnadsarbeid før jul. Plikt om salg av 10 kalendere pr. svømmer (maks plikt om 20 pr. familie). Skal kunne gi klubben en inntekt på ca. 25.000 kr.
Hanne

Hilde

Merete

Hilde
39/05
Ishavssvøm 5-6 nov. OK. Nytt møte i arrangementsutvalget søndag.
Alle styremedlemmer stiller opp etter behov
Hanne
40/05 Gjennomgang av Terminliste inkl. stevner neste år
Det bør vurderes buss til Lakselv og Harstad (som til Bodø), evt. få en avtale med TFDS (kan tilby svømme/ badedag på nyåret for virksomheten som gjenytelse).

Alle kvalifiserte kan delta på Nordsjøstevnet i Stavanger 11. og 12. nov.

B+C+D+Talent kan delta på Julesvøm i Lakselv
19.-20. nov.

Bardufoss mini er ikke ennå satt opp –Kristian Erik sjekker.

Julesvømming og klubbmesterskap i Stakkevollhallen sø. 11 des. Noen få øvelser + oppvisning fra alle partier og svømmekurs.

Følgende egenandeler fastsettes av styret: Harstad = 350 kr, Nordsjøstevnet = 1000 kr.

Egne stevner 2006 i Stakkevollan:

25. – 26. mars. Interkretskamp

08. -09. april. Barentsstevnet, TSK teknisk arrangør, NN svømmekomite arrangør (Jens Ole Thyholt)

04. – 05. november Ishavssvøm

Det skal innskjerpes i invitasjoner til stevner at reisen til og fra er en del av arrangementet og at alle så vidt mulig må reise i lag. Det er ikke mulig å sette forutsetninger for å være med, for eks. at det blir flyreise.

Terminliste for 2006 tas opp på neste møte.
Arr.
komiteen og
trenerneKristian ErikArrangem/ Hanne + partiene+sv.kurs

41/05
Strategi og sponsorarbeid
Strategidiskusjon fortsetter på neste styremøte onsdag 16.11. Trenerne må være til stede.

Arbeid med å skaffe sponsoravtaler må prioriteres.


Eventuelt
Revidert økonomimodell vedtatt (endring gjelder trenerlønninger). Legges ut på hjemmesiden

Økonomi: ca. + 50.000 kr. i klubben. Økonomioversikt legges fram på neste møte.

Treningsavgift for Ingunn og Tom Jørgen settes til 1100 kr. pr. halvår.

Mulighet for kurs sjekkes med kretsen (trenerkurs, instruktørkurs, dommerkurs).
Hanne

Merete

Merete

Kristian Erik

Neste styremøte med trenere
Onsdag 16. november
Onsdag 30. november
Hilde

Hanne Skeltved