Referat fra styremøte 18. september 2006


Styret TSK:
Hanne Skeltved (leder)
Marianne Tollefsen (nestleder)
Alf-Are Johansen (kasserer)
Helge Eriksen (styremedlem)
Stig Fiske (vara)
Magnus Klæboe Nordgård (svømmernes representant)
 
Tromsø, 21. september 2006
Møtetid: 18.09.2006, kl. 16.00-17.30
Møtested: Rådhuset
Fremmøtte: Hanne, Marianne, Alf-Are, Magnus
Forfall: Helge, Stig, Tom Erik
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/Info:
Innkalling og referatet godkjent.  TSK arr. Julesvøm 12/12
Post/info:
Svar fra Tromsø kommune med tillatelse til å sette opp reklame under arrangementer i regi av TSK.
Sonesvøm-møte 21/9 med de andre Tromsø-klubbene om hvordan stevnene skal arrangeres og av hvem.
Svømmekurs vår avsluttes i disse dager. 
Påmelding til svømmekurs høst registreres på Rica 25/9 kl. 18.00  Henrik sender ut mail til de som står på venteliste. 
Det blir kurs i Tromsdalen mandager og på Grønnåsen onsdager (maks. 4 kurs pr. dag).
Trenersamling Bergen.  Tom Eirik som deltok refererer på neste styremøte.
Hanne
44/06
Økonomi
Krav om treningsavgift høst er sendt ut på mail til alle svømmerne.  Kasserer følger opp/purrer i samarbeid med trenerne (hvem trener og hvem trener ikke).
Sendt regning til Tromsø kommune for ”søppel-dugnaden” hittil.  Utgjør ca. kr. 12.000,-.
Svømmekurs-instruktørene registreres som medlemmer.
Økonomien for øvrig ok/i balanse.
Alf Are

45/06
Instruktørkurs
Avholdes på Borkenes 13.-15. oktober 2006. 
Frist for påmelding er 2. oktober.
Koster kr. 1.500,- + reise/opphold.
3 helger i oktober er allerede belagt med stevner.
Vi avventer evt. påmelding.
Styret
46/06
Timefordeling/
klubbsamarbeid

Møte 21/9 med de andre Tromsø-klubbene.
Tema på møtet vil være svømmekurs, sonesvøm, konkurransesvømming, bruk av bydelsbassengene kontra Stakkevollan, overgang fra kurs til Talentpartiet, med mer
Hanne, Helge og Marianne
47/06 Barentskampen
Møte 21/9 mellom TSK og Nordnorsk svømmekomitè.
Barentskampen er berammet til 14.-15. oktober 2006.
Tema på møtet vil være om stevnet skal arrangeres denne datoen, og av hvem, evt. utsettelse, med mer.
Hanne, Helge og Marianne
48/06 Eventuelt
Saltentreffet i Bodø 21.-22. oktober 2006 prioriteres.
Hvem som skal delta på NNM i Vadsø diskuteres med trenerne (hvis begrenset økonomi – hvordan prioritere).
Fortsatt dugnad for Tromsø kommune, Renovasjonen, vurderes fra gang til gang (hver torsdag).
Henrik undersøker med kommunen om videre framdrift.
Marianne kontakter Rya Produkter vedr. dugnad (fiske-pakking).
Tom Erik, Henrik og Marianne

Neste styremøte NESTE STYREMØTE 16. OKTOBER KL. 16.00 MØTESTED: VITAL, NERSTRANDASENTERET


Marianne