Referat fra styremøte 18. september 2005


Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merete Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Kristian Erik Øvermo
Ingunn Gundersen (svømmernes representant)
Helge Eriksen (vara)
 
Tromsø, 20. september 2005
Møtetid: 18.09.2005, kl. 16.00-17.15
Møtested: Stakkevollan Svømmehall
Fremmøtte: Hilde, Kristian Erik, Ingunn, Tom Erik
Forfall: Merete (prøvde å komme inn), Hanne, Morten, Helge
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ info:
Referatet utsettes til neste møte.
Hilde
36/05
Treningsstart A og B-partiet pluss enkelte fra C har trent ei stund, men felles offisiell oppstart for alle partier settes til  tirsdag 6. september kl 17.00.

Det utarbeides infoskriv til C- D og talentpartiet

Alle medlemmer registreres på nytt slik at parti- og adresselister blir korrekte fra nå av. Nytt enklere registreringsskjema utarbeides

Giro deles ut tirsdag så langt som mulig

Info sendes ut pr mail til medlemmer og oppstarten annonseres i Klubbkassa og klubber og lag. 


Trenerne


Hilde

Merete


Hilde
37/05 Hjelpetrenere D og Talentpartiet bør ha en trener pr bane, og det må derfor skaffes flere hjelpetrenere.

Vedtak: Trenerne rekrutterer blant de eldste svømmerne, og Erik Thyholdt godkjennes av styret som hjelpetrener for Ingunn.


Neste styremøte med trenere
Fastsettes etter mailrunde
Hilde

Hilde Jenssen