Referat fra styremøte 18. april 2005Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merete Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Kristian Erik Øvermo
Velges blant svømmerne (svømmernes representant)
Helge Eriksen (vara)
 
Tromsø, 18. april 2005
Møtetid: 18.04.2005, kl. 19.00-21.30
Møtested: Kløvervegen 17 (Navigara)
Fremmøtte: Hilde, Merete, Kristian Erik, Hanne
Forfall: Morten, Svømmernes representant
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ info:
Referatet godkjent.

Post:
-    Brev fra Erik Thyholt datert 17.03.05 besvares av styreleder og nestleder.
-    Søknadsskjema støtteordning for personer med behov for tilpasset fysisk aktivitet 2005. Søknadsfrist 20. mai. Kristian Erik diskuterer med trenerne og sender søknad.
Hilde

Kr. Erik
17/05
Konstituering av utvalgene Arrangementsutvalget fortsetter som i 2004 (Hanne, Per Christian Gundersen, Liv Nergaard, Inger Torill Bakke og Marit Hansen).

Økonomiutvalget styrkes med Helge Eriksen (i tillegg til Hilde, Kristian Erik og Morten).  Utvalgsarbeidet følges tett opp av hele styret som styrets viktigste oppgave i 2005.

IT-utvalget fortsetter som i 2004 (Henrik Broberg og Arild Schneider). Kontaktperson fra trenerne mellom styret og trenerne (tatt opp på årsmøtet) må følges opp.

Kursutvalget. Dagfinn Conradi spørres. Må få bedre system på medlemsregistreringen.
Hanne


Styret/Hilde


Hilde ?


Hilde
18/05 Kontingent/ treningsavgift Restanser for 2004, 4 stk, sendt ut. Treningsavgift og kontingent 2005 sendt alle partier. Kontingent for støttemedlemmer sendes ut i løpet av uken.

Oppdatering av medlemsregister fås fra trenerne.
 
System/ansvar for oppdatering:
Hilde ordner med plastmappe med medlemsliste for hvert parti som legges i hallen. Trenerne oppdaterer listene etter hvert og sender oppdatering på mail til Hanne. Hanne sender oppdateringer videre til Merete.
MereteTrenerne/Hanne
19/05
Økonomi/regnskap Innestående på konto pr. dags dato: 31.658,91 kr.

20/05 NM langbane og treningsleir
NM langbane på Hamar 7.-10. Juli. Forslag fra Kay-Arild om treningsleir i Estland sammen med Fauske.

Det må framlegges en oversikt over opplegg for reise, antall deltakere og kostnader for styret hurtigst mulig. Arrangementsutvalget følger opp med Kay Arild.
Arr.utv/
Hanne

21/05 Svømmekurs
2 svømmekurs starter opp tirsd. 19.04 i Stakkevollan kl. 17.00 -18.30 (beg. + vidrg). Vegard Emaus er hovedinstruktør, Nina, Marte og Torbjørn hjelpeinstruktører. Inntekt for klubben ca. 23.200 kr.

Plan for kurs til høsten settes opp ev. sommerkurs og voksenkurs. Ny søknad om basseng sendes og det tas direkte kontakt med alle rektorer på aktuelle skoler.
Hilde


Kr. Erik
22/05 (evt.) Styrets tilstedeværelse i hallen
Styret bør bli mer synlig i hallen overfor foreldre.

De som har mulighet for det stiller på tirsdager og torsdager med kaffe og prater med foreldre som sitter på kanten.

23/05 8evt.) Stockholm Games
B-partiet gis tilbud om å delta på Stockholm Games 27.06 – 04.07 (inkl. Noen dager trening i forkant).

Styret presenteres for opplegg og budsjett. Arrangementutvalget og trener (Tom Erik) prøver å få til møte for foreldre og svømmere på B-partiet på tirsdag 26.04. Egeninnsats foreløpig satt til 1000 kr. (mulig dugnad?) + 1500 kr. dugnadsinnsats.
Arr.utv/
Hanne, Liv
24/05 Avslutning
Sesongavslutning i Telegrafbutta onsdag 8. Juni. Det informeres på sonestevne på torsdag 28.04.
Kr. Erik ?

Neste styremøte
Onsdag 25.mai kl. 16.00, Vital Nerstranda.
Hilde

Hanne Skeltved