Referat fra styremøte 18. mars 2004
Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merethe Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Liv Nergaard
Allan Jørgensen (svømmernes representant)
Erik Benjaminsen (vara)
 

Tromsø, 21. mars 2004
Møtetid: 18.03. 2004, kl. 19.30-21.00
Møtested: Stakkevollhallen
Fremmøtte: Hilde, Merethe, Liv, Morten, Allan, Hanne
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat/ informasjon: Referat fra forrige møte var ikke gjennomgått.

Post:
- Søknadsfrist  30. april for spillemidlet til utstyr. 
- Søknadsfrist  1. mai (?) for kompensasjon for bortfall av automatinntekter 2005.
- Idrettspriser på overnatting fra Choicehotellene i hele landet (For formell avtale tlf: 22 33 42 00)
- Tilskud fra kommunen 2004, svar medio mars


 

Hilde

Hilde

22/04 Utvalg Økonomiutvalg: 
Fra styret: Hilde, Merethe, Morten, 
Forespørres: Kristian Erik Øvermo

Kursutvalg:
Fra styret: Hilde
Forespørres: Dagfinn Conradi, Inge Torill Bakke Hermansen

Arrangementsutvalg:
Fra styret: Liv, Hanne
Forespørrres: Per Christian Gundersen, Marit Hansen, Inger Klæboe Nordgård, Eva Fredriksen (+Smalås?)

Treningsleir:
Fra styret: Liv, Allan

IT-utvalg:
Henrik Broberg; (Web-side) Arild Schneider (Kobben-ansvarlig)
Forespørres; Dagfinn Conradi (NB: kurs eller IT)

Hilde
 
 

Hilde
 
 

Hanne
+ Liv
 
 

Liv+ Allan
 
 

(Kontakt-person fra styret?)
 

23/04 Stevner 26.-28.03: NM-Masters i Bergen
27.-28.03: Kvæfjordstevnet, Kvæfjord, ca. 20 påmeldte
27.-28.03: Barentskampen, Elvsbyn
17.-18.04: Sortland, ikke prioritert/ev. noen få deltakere
23.-25.04: ÅM, Porsgrunn, 3-4 aktuelle
05.-06.06: Sørreisastevnet/kretsmesterskap, Sørreisa
05.-06.06: Polarcup Fauske -ikke prioritert?
Juni/juli: Felles treningsleir for deltakere på NM         langbane og Stockholm games
08.-11.07: Sommergames i Stockholm -10-15 stk 
08.-11.07: NM langbane, Oslo -ca.10 stk
Slutn juli/ beg. august:: Sommersvømmeskole/ prosjekt storby (tas opp på neste møte)
Hilde
Liv
Kretsen 

Hanne
 

Liv+Allan

Liv+Allan
 

24/04 Påskeleir Felles treningsleir i påsken i Stakkevollan med Speed og OIL. Aktuelt for A, B og C+ fra TSK.
TSK, Speed og OIL deler på leie av hall.
Hilde
25/04 Svømmekurs Det blir kun en omgang med svømmekurs i vår pga. for sen oppstart/lukket basseng.  Mulig å kjøre åpne kurs med betaling hver gang. Hilde
26/04 Sommerleir Fagerstad i Sverige, 390,- /døgn inklusiv mat.
A-partiet 10-15 stk. 26.06 ev. 21.06 - 6.07
NM-langbane 8.07-11.07
Trener/ reiseleder?

B+ C+ partiet 10-15 stk. 3.07 - 7.07
Stockholm games: 8.07 - 11.07
Trener: Tom Erik
Ledsakere: Marianne Tøllefsen? +

Tas opp på trenermøte pluss eget foreldremøte.

Liv + Allan
27/04 Ishavssvøm vår Stevnet utsettes til høsten. Sponsorer som har gitt premier til stevnet gis beskjed.

Alternativ arrangement i vår diskuteres på trenermøte.

Hilde
28/04 Trenermøte Tirsdag 23.03, kl. 19.00 - 21.00 i svømmehallen. 
Tema: Terminliste, treningsleire, rutiner m.m.
Hilde
Neste styremøte Onsdag 14.04, kl. 19.00 på Speedo eiendom (Mortens kontor i Breivika)  Hilde

Hanne Skeltved