Referat fra styremøte 17. november 2003Styret TSK:
Nina Emaus ( leder)
Erik Benjaminsen (nestleder)
Karina Weinschenk (kasserer) nedlagt verv 1.11.2003
Hanne Skeltved (sekretær)
Morten Berg
Liv Nergaard
Ola Sundt (svømmernes representant)
Marit Hansen (vara)

Tromsø, 23. november 2003
Møtetid: 17.11. 2003, kl. 19.00-21.00
Møtested: Farmasibygget
Fremmøtte: Nina, Morten, Liv, Erik, Ola + Hilde
Forfall: Hanne (meldt) og Marit
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat/informasjon Ingen kommentarer til referatet.

Nina har hatt foreldremøter i uke 45, med trenere til hvert parti. Oppmøtet var godt for talentpartiet, få på de andre partiene. Beskjed ikke kommet fram til foreldrene. Ellers fornøyde foreldre.

Fiskepakking i gang. Noen dager avlyst.

Nina

Morten

53/03 Regnskap Pga. stor arbeidsbyrde med regnskapet, samt stor arbeidsbyrde på jobben, ser Karina det som helt umulig å fortsette regnskapsjobben uten godtgjørelse. Da styret ikke kunne gå med på dette til et valgt verv, har Karina fra 1. november lagt ned sitt verv som kasserer. Papirene er overlevert til Nina 8. november og disse er igjen overlevert til Hilde. Hilde og Liv, med bistand fra Alf Are tar over regnskap og kassererfunksjonen. Nina informerer revisor om situasjonen som har oppstått. 
Karina har ført regnskap fullstendig og svært ordentlig til og med august måned. Saldo konto, kassebeholdning, ubetalte regninger og utestående fordringer legges frem for styret, som konkluderer med at den samlede oversikt over innestående og utestående fordringer ser lovende ut mht til årets resultat.

Nina Emaus og Hilde Jenssen tildeles disposisjonsrett til svømmeklubbens konto.

Nina og Hilde sjekker innbetalinger i forhold til kurs.
Hanne og Hilde sjekker innbetaling treningsavgifter.

Nina
Hilde

Hilde
Liv
Nina & Hanne

54/03 Ishavssvøm Dommere ? Hilde jobber med saken.
Kobbenansvarlig ?Hilde jobber med saken.
Kafe ? Morten
Tidtakere ? Morten tar kontakt med foreldre
Speaker ? Hilde spør Bjarte
Svømmehallen fra 1500 ? Nina spør Hildegunn
Premier ? Liv lager oversikt over hva det ville koste med pengegaver. Hilde, Hanne og Nina jobber med å skaffe oversikt over det vi allerede har av aktuelle premier, og supplement til disse.
54/03 Treningssamling i Bardu Meget vellykket samling både for TSK og for de andre klubber som deltok. TSK og Bardu er enige om å gjenta samlingen igjen i mars.
For dårlig oppslutning om arrangementet fra TSK (ca. 20 stk). Trenerne må bli flinkere til å følge opp med motivering av svømmerne og med utdeling av informasjon.
Regnskap lagt frem: overskudd forutsatt vi får støtte fra kretsen.
55/03 BS-kurs for å utdanne instruktører Hilde har tatt initiativ, og nytt BS-kurs avholdes fra og med lørdag 22. november, med 6 deltakere fra oss. Hilde
56/03 NM-junior 28-30 november Alexander, Juliane og Ingunn deltar, 
Hilde bestiller billetter og hotell.
For at svømmerne skal kunne returnere søndag kveld bestiller vi Bråthen-billett, og tar denne ekstra kostnaden.
Hilde
 

Nina

57/03 Julesvøm 11. desember klokken 1700 - 1900 Hallen ? Nina spør TKSK, Anja Fenes
Invitasjon må gå ut til alle partier og kursene
Program må lages
Kafe etc.
Nina
etc.
58/03 Julebord 11. desember
Klokken 2100 på 
Brannmuseet i mellomveien 33
Vi lager et enkelt julebord.
Lokaler bestilt, Erik Benjaminsen
Mat bestilles fra Matservice.
Øl og vin kjøpes inn.
Nina setter opp liste over de som inviteres.
Hilde skriver invitasjonen.
59/03 Treningstider jula Nina kontakter Hildegunn.
60/03 Svømmeleir Ola utarbeider forslag sammen med de aktuelle svømmerne for årets langbaneleir.
Videreplanlegging neste møte og kommende møter hvor vårens aktiviteter må planlegges.
Neste styremøter Mandag 8. desember kl. 19.00, Farmasibygget

Nina Emaus