Referat fra styremøte 16. november 2005


Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merete Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Kristian Erik Øvermo
Ingunn Gundersen (svømmernes representant)
Helge Eriksen (vara)
 
Tromsø, 16. november 2005
Møtetid: 11.11.2005, kl. 18.00-21.00
Møtested: Rådhuset
Fremmøtte: Hilde, Helge, Merete, Ingunn, Kay-Arild, Hanne
Forfall: Kristian Erik, Morten
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ info:
Referatet godkjent

Henrik har gjort en stor jobb med å ajourføre medlemslisten med alle kursmedlemmene.

Kroken velforening har bedt TSK hjelpe med badevakter til prosjekt ”Svømmebussen”

42/05
Økonomi Klubbøkonomien er ikke så dårlig for tiden. Saldo på konto 89 000 kr. Mangler fortsatt noen medlemsavgifter og kontingenter, som skal purres på.

Vedlikehold av medlemsoversikten viktig prioritering framover. Må følges opp av både trenerne (må føre registrering på hver trening), kursinstruktører (registrering) og kasserer (ajourfører listen etter tilbakemelding fra trenerne og instruktørerne og i forhold til betaling).
MereteTrenere, instruktører, Merete

43/05 Strategi
Fortsettelse av strategidiskusjon fra før sommer om spesielt visjon og ide til klubben.

Medlemstall
Ambisjoner
Personlig utvikling
Svømmeresultater
Tid
Mental og fysisk utvikling
Lokal profil
Samhandling med andre klubber
Åpen klubb
Profilering
Handicapidrett
Rekrutere svømmere fra regionen
Nordnorges Hovedstad
Samarbeid med kretsen og komiteen
Inkludere foreldre
Sportslig leder?
Rutiner
Organisering (vurdere tidligere modell)
TSK-mappe med oversikt over rutiner, medlemmer m.m. som ligger fast i hallen

Helge setter opp notat til neste møte.
Helge

Eventuelt
Hilde sender søknad om trening i julen
NM i Stavanger: 4 svømmere + trener (fly+ hotell)
”Julesvøm”/ Klubbmesterskap søndag 11.12.
Sørreisastevnet  (10.12) er ikke prioritert. De som ev. reiser likevel må dekke alle kostnader selv.
Kay-Arild bestiller stoppeklokker; 2 trenerklokker og 8 tidtakerklokker.
Styret må skrive brev til kommunen om å få disponere svømmehallen hele dagen under stevnene i 2006.
Vi må være forberedt til idrettsregistreringen i januar 2006 –ajourført medlemsliste.
Hilde
Arr.utv.
Arr.utv

Kay-Arild
?
?

Neste styremøte
Onsdag 30. november kl 18.00 på Rådhuset
Hilde

Hanne Skeltved