Referat fra styremøte 16. april 2007


Styret TSK:
Hanne Skeltved (leder)
Marianne Tollefsen (nestleder)
Alf-Are Johansen (kasserer)
Helge Eriksen (styremedlem)
Stig Fiske (vara)
Magnus Klæboe Nordgård (svømmernes representant)
Venke Kopland (varamedlem)
 
Tromsø 20. april 2007
Møtetid: 16.04.2007, kl. 16.00
Møtested: Vital Forsikring - Nerstranda Senter
Fremmøtte: Hanne, Marianne, Helge, Magnus, Tom Eirik
Forfall: Venke, Alf-Are, Stig
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/Info:
Ingen saker.
Alle
26/07
Økonomi/budsjett
Orienteringen fra kasserer tas til etterretning.
Deltakelse på Mjøs-svøm betinger at egenandelen=reiseutgiftene.                                         TSK dekker påmelding og overnatting.
Mortensnes er åpnet og svømmekurs prioriteres før sommerferien.
Søke div. banker om støtte til både NM-leir og NM-deltakelse. 
Alf Are
Arr.utvalget
Hanne
Marianne, Hanne
27/07
Portugal
Frist for innbetaling av treningsleir til Portugal er 1. mai.  Henrik sender ut beskjed til alle deltakerne med beløp og betalingsfrist.  Egne sponsormidler til den enkelte svømmer skal i dette tilfellet deles 50/50 mellom klubb og utøver.  Andre inntekter som ikke går gjennom klubben tilfaller den enkelte utøver.
Henrik
28/07
Avtale med
Troms Kraft
Troms Kraft har signalisert interesse for en delsponsoravtale med TSK. Stig har vært i kontakt med TK.  Saken må følges opp.
Stig og Helge
29/07
Økonomiutvalget
Må utvides med 4 medlemmer.  Utvalget bør deles opp i områdene ”Sponsing, Dugnad, Støtte og Profil/Merkevare”.  Helge har laget et info-skriv som skal deles ut til foreldre.
Marianne og Stig
30/07 Treningstider
høst 07 / vår 08
Søknad er sendt kretsen som videresender til Idrettsrådet.  Vi sender likelydende søknad rett til IR (for sikkerhets skyld).
Helge
31/07 Andel i nytt tidtakeranlegg
TSK er blitt forespurt om å ha andel i nytt tidtakeranlegg som skal kjøpes inn av kretsen
Alle
32/07 Eventuelt
Vi har fått trenerjobbsøknad fra Alf Rune Mathisen.  Aktuelt fra høsten 07.
Møte med Tromsdalen vg. skole om ”svømmelinje” alternativt linje ”toppidrett”.  Mulighet for samarbeid mellom TSK og skolen.  Spennende framtidsmuligheter!      
Helge

Helge

Neste styremøte 21. mai 2007 kl. 16.00 – Hos Helge på Vital

Marianne