Referat fra styremøte 15. oktober 2002Styret TSK:
Stein Horvei ( leder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved
Per Christian Gundersen
Erik Benjaminsen
Morten Berg
Ola Sundt (svømmernes representant)
Tor-Eilif Emaus (vara)

Tromsø, 15. oktober 2002
Møtetid: 15.10. 2002, kl. 19.00-20.00
Møtested: Stakkevollan Svømmehall
Fremmøtte: Stein, Karina, Hanne, Erik, Ola og Morten
Forfall: Per Christian
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
49/02 Nordnorsk mesterskap i Tromsø 26. - 27. oktober Planlegging og fordeling av oppgaver. Stein Horvei Stevneleder. 

Funksjonæroppgaver under stevnet fordeles til foreldre til svømmerne på B, C og C+ partiene.

Det arrangeres pausesvøm på lørdag kl ca. 12.00 og på søndag kl. ca. 11.00. Påmelding før eller under stevnet. 

Hanne / Erik
Neste styremøte Ikke fastsatt

Hanne Skeltved