Referat fra styremøte 15. september 2004Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merethe Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Liv Nergaard
Allan Jørgensen (svømmernes representant)
Erik Benjaminsen (vara)
 

Tromsø, 28. september 2004
Møtetid: 15.09. 2004, kl. 18.30-19.30
Møtested: Kløvervegen 17 (Navigara)
Fremmøtte: Hilde, Liv, Hanne
Forfall: Morten, Merete, Allan
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat/ informasjon:
58/04 Pressekonferanse, møte med Per Rune Eknes, NSF Strategi for 
-pressekonferanse og 
-møte med Per Rune Eknes
-møte med Erlend Rian fra OL 2014
Neste styremøte Ikke bestemt Hilde

Hanne Skeltved