Referat fra styremøte 15. mars 2006


Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merete Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Kristian Erik Øvermo
Ingunn Gundersen (svømmernes representant)
Helge Eriksen (vara)
 
Tromsø, 19. mars 2006
Møtetid: 15.03.2006, kl. 20.30-22.00
Møtested: Troms Fylkeskommune
Fremmøtte: Hilde, Helge, Merete, Hanne, Morten, Ingunn
Forfall: Kristian Erik
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ info:
Innkalling og referatet godkjent.
Post/info:
-    Svar TK: Leie av svømmehallen til Interkrets OK. Ingen svar vedr. klage på regning for 2005 –ingen grunn til å rykke for svar
-    Mesteparten av de siste kalendere må sannsynligvis regnes som ”tap”.
-    Forslag til tidspunkt for dommerkurs: 22-23.april (alt. 29-30. April) Hilde avtaler med Ivar Kollsum.
-    Tidspunkt for livrederprøve ikke avklart: venter på Autorisasjon til Bård Pedersen
-    Dobbbel idrettsregistrering betalt for 2 stykker.
-    10 deltakere + 4 reserver til Interkretskampen i Tromsø.
-    80 deltakere på i alt 6 svømmekurs (gir klubben 64.000 kr i brutto inntekt)
-    Brev til lotteritilsynet sendt. Følges opp med henvendelse til Norsk Lotteridrift AS, så snart vi har fått tillatelsen i orden.
-    Styres ser ingen grunn til fortsatt å stå som medlemm i NFI, siden samme interesser ivaretas av NSF. Utmelding krever årsmøtevedtak!
-    videregående kurs gjennom kretsen avlyst siden TSK ikke har meldt interesse. Styret har ikke vært klar over kurset (fra kretsens hjemmeside). Melder inn til kretsen at vi fortsatt er  interessert.
Hanne

Hilde

Merete?
Arr.utvalg

HildeHanne


 Hanne
11/06
Årsberetning
Bidragsytere sender sine bidrag til Hanne på mail. Dvs. trenere, utvalg og Styrets beretning (Helge). Merete rapporterer medlemstall.
Hanne redigerer rapporten.
Trenere. Utvalg og styret
12/06
Regnskap
Årsunderskud på 125.017 kr. er ikke reelt. Mangler flere utestående fordringer. Ført inntekt på kontingent samsvarer ikke med antall medlemmer på partiene.

Regnskapet korrigeres. Om nødvendig må årsmøtet utsettes. Tilbakemelding fra kasserer senest fredag kveld.
Merete
13/06
Kvæfjordstevnet 1.-2. april
Stevnet prioriteres. Invitasjon sendes ut snarest.
Helge undersøker mulighet for rabatt med hurtigbåt (sponsoravtale).
Arr.utvalg
Helge
14/06 Påskeleir
ÅM samling setermoen (Britt Lena) og Barentslagssamling i Tromsø (Kay-Arild og Tom Nilsskog). Begge prioriteres for de svømmere som er aktuelle på de ulike samlinger.

Invitasjon fra Sortland til leir i Boden. Prioriteres ikke.
Arr.utvalg (Kretsen)

Årsmøte
Onsdag 22.02, kl. 19.00 på Rådhuset
Hilde

Hanne Skeltved