Referat fra styremøte 15. januar 2007


Styret TSK:
Hanne Skeltved (leder)
Marianne Tollefsen (nestleder)
Alf-Are Johansen (kasserer)
Helge Eriksen (styremedlem)
Stig Fiske (vara)
Magnus Klæboe Nordgård (svømmernes representant)
 
Tromsø 25. januar 2007
Møtetid: 15.01.2007, kl. 16.00-18.00
Møtested: Rådhuset
Fremmøtte: Hanne, Marianne, Alf-Are, Helge, Magnus, Stig, Tom Eirik, Chris
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/Info:
Innkalling og referatet godkjent.
Post/info:
Innkalling til Svømmetinget.  TSK bør sende en repr.
TKSK har fått medhold av Idrettsrådet om å disponere hele svømmehallen 1 time hver torsdag.  Vedtaket gjelder fom. 25.1.07.  Tom/Chris hører med Bård (trener TKSK) om ønsket opplegg fra TKSK.  Kan TSK/TKSK benytte et par baner mandag el. onsdag fra offentlig bading.
Hanne
01/07
Økonomi
Økonomien er OK, men ikke mer enn det!  Vi trenger mer penger enn bare treningsavgift.  Jobbe for å skaffe sponsorer.  Økonomiutvalget styrkes med Tom Eirik, evt. også Alf Are.
Alf Are

02/07
Idrettsregistreringen
Medlemstallet totalt er på ca. 430 stk.
Om alle disse er reelle betalere får tiden vise….
Kassereren har kontroll og følger opp.
Alf Are
03/07
Svømmekurs
Vi må prioritere videregående kurs – 2 stk. i Tromsdalen.
Når Mortensnes åpner igjen håper vi på 6 nye kurs pr. uke.  Hanne jobber videre med saken.
Hanne
04/07
Kretssamlinger/
Påskeleir
Henvendelse fra Britt Lena (Setermoen) om å være med på kretssamlinger i 2007 (totalt 9 stk.).
TSK kan være arrangør helgen 27.-29. april.
Ønsket tema er skadeforebygging og/eller kosthold.
TSK ønsker også å arrangere egen påskeleir i Tromsø og vil invitere andre klubber til å være med.
Det blir privat innkvartering hos våre svømmere.
Helge
Trenerne
05/07 NM-leir
Malta, Nederland, Barcelona, Las Palmas...you name it!
Avreise 26.-28. juni  Retur 9.-10. juli (10 dager).
Tom Eirik følger opp saken og mailer videre til styret.
Tom Eirik
06/07 Dommerkurs
Forrige kurs utsatt pga. liten påmelding – må være 6 stk. Nytt forsøk i helgen 2.-4. mars
Tom Eirik
07/07 Ishavssvøm
10. februar
TSK bør melde på ”alle” sine svømmere
Alle
08/08
Årsmøte
19. februar kl. 19.00
Trenerne må levere årsrapportene i god tid før årsmøtet.
Alle

Neste styremøte NESTE STYREMØTE 29. JANUAR KL. 16.00
MØTESTED: RÅDHUSET

Marianne