Referat fra styremøte 14. april 2004Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merethe Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Liv Nergaard
Allan Jørgensen (svømmernes representant)
Erik Benjaminsen (vara)
 

Tromsø, 18. april 2004
Møtetid: 14.04. 2004, kl. 19.00-21.30
Møtested: Speedo eiendom Breivika
Fremmøtte: Hilde, Merethe, Liv, Morten, Allan, Hanne
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat/ informasjon: Referat 2 og 3/2004 godkjent.
- Styrrepresentant i hvert utvalg tar ansvar for å få utvalgene i gang.
- Det arrangeres klubbstevne (iikke approbert) i mai  i stedet for Ishavssvøm vår som ble avlyst.
- Trenermøte: spørsmål om betalt tid til planlegging var tatt opp. Tas opp som sak (29/04).

Post:
- NSFs ungdomsutviklere, midler til dekning av 1/2-delen av en 50% stilling. Søknadsfrist 3. mai. Aktuelle trenere i klubben spørres. 
- Papirer til svømmetinget 16-18 april.


 

Styret
Arrangementsutvalg
Styret
 
 

Hilde
 

Hilde

29/04 Planleggingstid til trenere Styret vedtar at det gis betaling for inntil 4 timer pr. måned til planlegging for hovedtrenerne på hvert parti.  
30/04 Sommerkurs TSK har fått støtte gjennom Prosjekt Storby på 15.000,- kr. Kurset må rettes mot hovedmålgruppen for Prosjekt Storby som er uorganisert ungdom i alderen 12-16 år.
Det sendes formell søknad til kommunen om halltid samt gjøres avtale med instruktører.
Hilde
31/04 Klubbdragter Det tas kontakt med klesprodusenter (grossistledd) om avtale om klubbdragter samt ev. annet utstyr. Treningsdragt prioriteres og det  tilstrebes å få bestilt dragter til NM og Stockholm games. Morten/ økonomi-utvalget
32/04 Treningsleir/ Stockholmgames Infomøte til foreldre og svømmere to. 15.04 i hallen.
Egenandeler:
Stockholm games 750,-
Treningssamling fagerstad 26.06-07.07 1500,-
Treningssamling fagerstad 03.07-07.07 750,-
Transport 500,-
Foreldre som kjører minimum 3 svømmere til Narvik fritas for egenandel for transport.

Klubben dekker reise til Fagerstad + overnatting for 2 reiseledere.

Det forutsettes at alle deltakere stiller opp på dugnadsaktivitet for å dekke en del av klubbens utgifter til samlingene. Frivillige foreldre organiserer dugnadsaktiviteten. Tas opp på foreldremøte. 

Treningsleir for A-partiet 2500,-

Liv + Allan
33/04 ÅM Alexander er eneste kvalifisert i klubben i år.
Kay-Arild reiser med som trener/reiseleder for Alexander.
Påmelding, bestilling av mat og opphold + reise OK.
Klubben oppretter konto hos SAS.
Hanne
Hilde
-/04 Oppstartleir Utsettes til neste møte Hilde
34/04 Nøkkeloversikt Det skaffes oversikt over alle som har nøkler og nøkkelkort.
Alle trenere bør ha nøkkel til pokalskapene.
Morten
Neste styremøte Torsdag 13.05, kl. 17.00 på Stakkevollan Hilde

Hanne Skeltved