Referat fra styremøte 13. oktober 2003Styret TSK:
Nina Emaus ( leder)
Erik Benjaminsen (nestleder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Morten Berg
Liv Nergaard
Ola Sundt (svømmernes representant)
Marit Hansen (vara)

Tromsø, 19. oktober 2003
Møtetid: 13.10. 2003, kl. 19.00-20.30
Møtested: Farmasibygget
Fremmøtte: Nina, Ola, Morten, Liv, Erik og Hanne + Hilde Jensen
Forfall: Marit
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat Ingen kommentarer til referatet.

Sak om Ishavssvøm utsettes til neste styremøte ( Erik bestiller skole + fritidshjem, Hilde er ansvarlig for påmeldinder/kobbenregistreringer).

44/03 Engasjering av Hilde som Daglig leder Hilde Jenssen (Masters) er forespurt om, og villig til å bistå klubben med en del oppgaver knyttet til daglig drift.

Aktuelle oppgaver:
- Registreringer: medlemsregistrering, skrive ut giro, idrettsregistrering, lisens
- Inntekter til klubben: støtteordninger, legater, svømmekurs, sponsorer
- Arbeide for ny 50-meters basseng: bla. merknad til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv
- Kobbenansvarlig

Styret vedtok å engasjere Hilde som konsulent i 3 måneder for oppgaven. Avtalt pris pr måned kr. 5.000,00 + moms.

Styret vil presisere nærmere oppgavene knyttet til oppdraget.

Hilde lager forslag til stillingsinstruks for ev. forlengelse ved slutten av oppdraget.

Karina
 
 

Liv
Hanne
 
 
 

Hanne

44/03 Kobbenansvarlig Det må utnevnet en Kobbenansvarlig i klubben som tar seg av påmeldinger til stevner, stevneinnbydelser, registreringer på egne stevner samt registrering og innmelding av rekorder. 
Det tas opp på foreldremøte om  det finnes en frivillig.
Nina
Neste styremøte Mandag 27. oktober kl. 19.00, Farmasibygget

Hanne Skeltved