Referat fra styremøte 13. juni 2005


Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merete Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Kristian Erik Øvermo
Velges blant svømmerne (svømmernes representant)
Helge Eriksen (vara)
 
Tromsø, 15. juni 2005
Møtetid: 13.06.2005, kl. 16.00-18.00
Møtested: Acta
Fremmøtte: Hilde, Merete, Kristian Erik, Helge, Kay-Arild, Hanne
Forfall: Morten, Svømmernes representant
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ info:
Referatet godkjent. Økonomireglementet oppateres i henhold til vedtak i punkt 27/05.

Info:
-    Diplomer til kurs til høsten er bestilt (Hilde)
-    Møte om fordeling av halltimer avholdt. Fordelingen er akseptabel for TSK –hele tirsdag 16.30-22.30 samt hele torsdag med unntak av kl. 18-20 som deles med SSK (Kr. Erik)
Hanne
32/05
Oppstartleir Boden 5. – 14. august. Foreløpig påmeldte: Kristine, Rikke, Sophia, Silje og Lene. Kr. Erik undersøker om noen flere fra c+ er interessert –tilbakemelding til Hanne senest torsdag.

Ingunn forespurt om å være trener. TSK må stille med 1 trener eller 1 reiseleder (foreldre).

Kostnader: 2.300 per pers (trener/reiseleder er inkludert i prisen) + kjørring + evt. trenerlønn.

Styret fastsetter egenandel til kr. 2000 per pers, kjøregodtgjørelse til kr. 2000 per bil. Trenerlønn er jf tidligere vedtak 400 kr per dag dvs. kr 4000.
Arrange-
mentsgr.
33/05 Treningsstart Trenerne ønsker å starte opp treningen etter ferien 1. Uke i august.

34/05 Trenerkonferanse
Ønske fra trenerne om å delta på NSFs trenerkonferanse på Hamar i september. Vedtatt av styret, at klubben dekker deltakelse og reise for inntil 2 av trenerne. Det forutsettes at det samtidig søkes kretsen om støtte til konferansen.
Trenerne
35/05
Klubbprofil/Visjon Det meste av møtet var brukt til å diskutere treningsopplegg, profil og visjon for klubben. Det lages eget referat for diskusjonen.
Kr. Erik

Neste styremøte
Etter ferien. Tidspunkt ikke fastsatt.
Hilde

Hanne Skeltved