Referat fra styremøte 13. mai 2004Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merethe Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Liv Nergaard
Allan Jørgensen (svømmernes representant)
Erik Benjaminsen (vara)
 

Tromsø, 16. mai 2004
Møtetid: 13.05. 2004, kl. 17.00-19.00
Møtested: Stakkevollan Svømmehall
Fremmøtte: Hilde, Merethe, Liv, Morten, Hanne
Forfall: Allan
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat/ informasjon: Referat 4/2004 godkjent.
- Behov for egen forsikringsavtale undersøkes før mottatt regning betales. Forsikringen sies opp dersom det er nok med avtale gjennom medlemsskap i NSF.
- Søknad om NSFs ungdomsutvikler sendt. 
- Søknad om halltid fra 17 mai er sendt.
- Ev. sommerkurs følges opp.
- Nøkkeloversikt følges opp
- Oppstartsleir ev. i samarbeid med Sørreisa til høsten følges opp
- Hilde deltok for TSK på svømmetinget
- Hilde deltar i kommunalt utvalg for utredning av hallsituasjonen/ ny svømmehall

 

Hanne
 

Hilde
Morten
Liv
 

35/04 Klubbdrakt Puma treningsdrakt i mikrofiber bestilles til alle partier.  Finansieres gjennom mest mulig sponsing,  sannsynligvis 100% for A og B partiet. 
Sonderer videre mht. badedrakter og annet utstyr. Mest aktuelt med Arena. 
Morten
36/04 Stockholm games 17 påmeldte: 6 (A) fra 22.06, 6 (B) fra 27.06 og 9 (C+) fra 3.07.
Trenere: Kay Arild, Tom Erik
Reiseledere: Liv Nergaard, Marianne Tøllefsen, Hanne Skeltved, (Merete Hansen). 
Treningsleiren fra 3.07 arrangeres som kretsarrangement med støtte fra kretsen.
Liv
37/04 VM Indianapolis/ trenerkonferanse Styret er positiv til å støtte trenere som ønsker å delta. De som ønsker å delta må sende søknad til styret  med kostnader, som kan behandles på neste styremøte (8.06). 
Påmeldingsfrist til konferansen 11.06.
Trenerne
(Morten infor-merer)
38/04 Klubbmesterskap "Ishavssvøm" Holdes 24.05.04

Hilde orienterer kommunen.

Arr.
utvalget
Hilde
39/04 Treningshelg med Terry Miller 21. - 23.05 i Stakkevollan. Teknikktrening, fokus bryst.

Søknad sendes Kretsen og kommunen.
Egenandel for tilreisende settes til kr. 200,00

Allan

Hilde

40/04 Sørreisastevnet Påmeldingsfrist 23.05.04.

Påmelding til Tromscupen sendes kretsen v/Odd Rydningen snarest.

Arr.
utvalget.

Hilde

Neste styremøte Tirsdag 08.06, kl. 17.00 på Stakkevollan Hilde

Hanne Skeltved