Referat fra styremøte 11. februar 2003Styret TSK:
Stein Horvei ( leder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved
Per Christian Gundersen
Erik Benjaminsen
Morten Berg
Ola Sundt (svømmernes representant)
Tor-Eilif Emaus (vara)

Tromsø, 15. februar 2003
Møtetid: 11.02. 2003, kl. 19.30-20.30
Møtested: Spacetec
Fremmøtte: Stein, Per Christian, Ola, Morten, Karina, Erik og Hanne (Henrik under referat)
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Referatsaker 1. Klubbens historie:
-Klubbens historie legges ut på nett fortløpende i fobindelse med klubbens 50 års jubilæum 18.03.

2. Spilleautomat:
-Avtale med norsk lotteridrift as om inntekter til klubben fra spilleautoat er underskrevet. Fortsatt usikkert når automaten vil være i drift.

3. Avtale med Bilkometen as:
-Henrik har på vegne av klubben inngått en uforpliktende avtale med Open om storforbrukerrabatt til alle klubbens medlemmer og et beløp på 2.000 kr til klubben pr.  bil som blir kjøpt gjennom avtalen. Info på hjemmesiden.

4. Til siste referat:
-Årsberetning innhentes fra trenerne og sendes til styremedlemmene i god tid før årsmøtet.
-Ålborg svømmeklubb takket nei til påskebesøk i Tromsø i år men ønsker å komme til neste år. TSK ønsker å sende svømmere til Ålborg i sommer hvis det passer for Ålborg. Vi vil få skriftlig svar fra Ålborg.
-Enighet om 10.000 kr. til Steinar i bonus i henhold til kontrakt.
-Chris Arne kreves for 2500 kr i egenandel (50% av billettprisen) for Malmøstevnet. Det innskjerpes medlemmene at bestillinger skal være avklart med styret/leder før de bestilles. Styret ber Noel om hjelp til å søke handicapstøtte til utgiftene til ekstrahjelp til Chris Arne.
-Valgkomite: Nina Emaus, Erik Thyholt og Hanne Skeltved bekreftet.

5. Post:
-TSK har mottatt 2500 kr fra forbundet i utdanningsmidler.
-Innkalling til årsmøte i Idrettsrådet 27. Feb. kl. 18.00. TSK kan stille med 2 representanter.
-Miljø- og treningssamling for ungd. og voksne med fysisk. funksjonshemming 28.02-02.03 i Bardufoss.
-Forbundsdommerkurs ikke aktuelt nå.
-Invitasjon til oppfølging i kurs om regnskap for idrettsforeninger -frist  20. Januar (Karina)
-Invitasjoner til stevner levert til trenerne.

Stein
Per Chr.
08/03 Årsmøte Purring til trenerne på melding. Rom på hotell With bestilt. Morten ordner med kake. Stein
Morten
09/03 Ishavssvøm 22- 23 mars: Ishavssvøm/ 50 års jubilæumsstevne
Leie av Hall OK
Innbydelse: Stein, Påmelding: Ola, Stevneleder: Per Chr., Programsponsor: Karina, Delegering av oppgaver til foreldre på C+ og B -partiet: Morten,
Diplom: Hanne
Stein
10/03 Regnskap Resultat 2002: ca. 80.000 kr i minus. Lønnskostnader som budsjettert. Klubben har likevel penge på konto.
11/03 Eventuellt/ 50 års jubilæet Diplom og hedersbevisning til medlemmer og tidligere medlemmer i klubben som har gjort en spesiell innsats for klubben. Per Chr.
Årsmøte Onsdag 26. Februar 2003 kl. 18.00 på Hotel With

Stein Horvei