Referat fra styremøte 10. februar 2005Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merethe Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Liv Nergaard
Allan Jørgensen (svømmernes representant)
Erik Benjaminsen (vara)
 

Tromsø, 16. februar 2005
Møtetid: 10.02.2005, kl. 19.00-20.30
Møtested: Kløvervegen 17 (Navigara)
Fremmøtte: Hilde, Morten, Merethe, Hanne, Tom Erik
Forfall: Liv
 
I forkant av møtet, møte med idrettsrådet v/ Jens Ole Thyholt samt med TKSK og SSK om fordeling av timer i de kommunale svømmehallene

Enighet om at følgende tidligere vedtatte prinsippet legges til grunn:
-    Svømmeopplæring i bydelene. Det betyr at små skolebasseng bør klareres for bruk.
-    Full drift av Stakkevollan svømmehall. Her samles konkurransesvømmerne og mosjonistene.

Midlertidig i vårsesongen deles kl. 18.30-20 på torsdager mellom TSK, SSK og TKSK. Konkurransesvømmere fra TKSK trenes i regi av TSK på aktuelle partier.
Sonesvøm på Stakkevollan 28 april, TSK arrangerer.

Jens Ole sender ut vedtatte timefordeling hurtigst mulig og før det søkes.

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ informasjon: Referat vedtatt.
Post:
Videregående instruktørkurs på Setermoen ev. Bardufoss. Hilse gir info. videre til aktuelle trenere.

Ledermøte i NFI 11-12.03 på Gardemoen –ikke aktuelt
Hilde
06/05 Årsmøte, regnskap, årsberetning Holdes 9. mars kl. 1900. Morten finner sted. Møtet er annonsert i avisen. Tidspunkt og sted opplyses på hjemmesiden.

Det purres på årsberetning fra trenerne. Kort rapport fra utvalgene (arrangement + økonomi)
Hanne redigerer.

Økonomi: ca. 5000 kr. på konto per dags dato. Manglende egenandeler kreves inn og det kreves inn betaling for treningskort (500 kr.) og treningsdragter.
Morten

Utvalgene
Hanne

Merete
07/05 Åpning av Stakkevollan og Grønnåsen Åpning av Stakkevollan den 28.02. Grønnåsen fortsatt ikke helt sikkert, men forhåpentlig rundt 1. mars.

Påmelding/ registrering av alle nye og gamle svømmere samt kursdeltakere kl. 18.00-20.00 på Stakkevollan. Flest mulig av trenerne og kursinstruktørerne bør være til stede samt styret.
Alle nye og gamle fyller ut skjema for oppdatering av medlemslisten. Giro deles ut samtidig.

Annonse i avisen.

Trenerne setter opp treningstider/trener for hvert parti og gir beskjed til Henrik.
Informasjon til medlemmerne i løpet av neste uke.

Styret
Hanne


Trenerne
08/05 Aktivitetsplan inklusiv sommerleir 23.-24. april Barensstevne i Rovaniemi
Sommerleir: Trenerne kommer med forslag og ser på priser.
Arr.utvalg

Neste styremøte Mandag 7.03 kl. 19.00, Navigare
Saker: Årsmøte
Hilde

Hanne Skeltved