Referat fra styremøte 09. april 2002Styret TSK:
Stein Horvei ( leder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved
Per Christian Gundersen
Erik Benjaminsen
Morten Berg
Tor-Eilif Emaus (vara)

Tromsø, 22. april 2002
Møtetid: 09.04. 2002, kl. 18.00
Møtested: Hotel With
Fremmøtte: Stein, Karina, Per Christian, Morten, Hanne, Steinar (delvis)
Forfall:
Kopi:  Erik
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Referat og aksjoner fra forrige gang -Ledig bassengtid undersøkt, foreløpig ikke mulig for TSK å få mer tid.
-Karina har kontakt med Terry Miller om betaling av tilgodehavende.
-Morten arbeider vider med å skaffe reklameavtaler og sponsorer. 
-Revidert økonomimodell godkjent (legges ut på TSKs hjemmeside).
-Lovendring sendes til godkjenning hos NIF med kopi til Troms Idrettskrets (legges ut på hjemmesiden, når lovendringen er godkjent). 
17/02 Nestleder Styret må velge nestleder siden dette ikke var gjort på årsmøtet. Per Christian Gundersen ble enstemmig valgt.
18/02 Sommerleir Nørresundby i Danmark foreløpig beste alternativ for treningsleir før NM. Pris for 11 døgn inkl. kost og losji kr. 4600,- pr. pers fra Oslo. 10 stk. fra A-partiet aktuelle (svømmere kvalifisert for NM).

Teknikktreningsleir for de yngre (B-partiet) i kombinasjon med NM treningsleiren var diskutert. Alternativt oppstartsleir i august ev. da også for flere svømmere. Morten undersøker interessen blant svømmerne på B- og C-partiene.

Morten
19/02 Stevner "Interkrets Nord" i Tromsø 4. og 5. Mai.
Oppgaver:
-Leie av fritidsklubb, svømmehall og skole: 
-Speaker og stevneleder: 
-Innkalling: 
-Kafe: 
-Dommere, sekretariat, funksjonærer og tidtakere:

Kretsmesterskap i Sørreisa 1. - 2. Juni. 
Alle kan delta.

-
-
Stein
Stein
Stein
Morten
Per Chr.
20/02 Reisegodtgjørelse for Alexander Broberg S. -ÅM Alexander kommer til ÅM fra Amsterdam og har selv kjøpt billett tur-retur Amsterdam-Stavanger. 

Vedtatt at Alexander får dekket sine utgifter tilsvarende utgiftene han ville hatt med reisen fra Tromsø.

Rapport fra hovedtrener 9 svømmere påmeldt (+ ev. 2 etterpåmeldinger) til kalottkampen i Aulo 21. April.

Det har vært gjennomført spørreundersøkelse blant svømmerne på A-partiet om bla. treningskvalitet, treningsmengde og trivsel i svømmeklubben. Hovedtrekkene i svarene var gjennomgått.

Steinar og Stein gjennomfører samtaler med svømmerne på A-partiet.

Fellesmøte med styret og alle svømmerne på A-partiet 30. April (etter styremøte). Styret innkaller.

Per Chr.
Neste styremøte - Ti. 30.04.02 kl. 1800 på Hotell With.

Hanne Skeltved