Referat fra styremøte 9. februar 2006


Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merete Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Kristian Erik Øvermo
Ingunn Gundersen (svømmernes representant)
Helge Eriksen (vara)
 
Tromsø, 12. februar 2006
Møtetid: 09.02.2006, kl. 20.00-21.30
Møtested: Stakkevollan Svømmehall
Fremmøtte: Hilde, Helge, Merete, Tom Erik, Hanne
Forfall: Kristian Erik, Ingunn, Morten
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ info:
Innkalling og referatet godkjent.
Post/info:
-    Ingen svar fra Tromsø kommune vedr. leie av svømmehallen til stevner 2006
-    De siste kalendere deles ut til svømmerne (B-partiet). Selges for 40 kr stykket.
-    Tidspunkt for dommerkurs ikke avklart
-    Tidspunkt for livrederprøve ikke avklart
-    Idrettsregistreringen ok, 280 medlemmer registrert (ca. 100 færre enn i fjor)
-    Overganger: Lars Bauger har fått overgang til TSK. TSK gir ikke tilskudd til stevner for svømmere som ikke representerer TSK     (NB: gjelder for eks Tonje og NM?).
-    Deltakelse på kretssamling Setermoen 24.-26.2 prioteres for alle.
-    TK har møte med svømmesporten i Tromsø om nytt svømme/badeanlegg fredag 10.02. Henrik og Helge stiller.
-    Nominering til Interkretskampen foretas av trenerne
-    Svømmekurs starter opp uke 8. Deltakere fra i fjor prioriteres først, deretter tilbys plass i forhold til påmelding.
-    Foreldremøte for B, C og D utsatt til tirsdag 14.februar.
Hanne

Hanne/
Hilde


Hilde
Tom ErikArrangement


Trenerne

08/06
Økonomi.
Innestående på konto: 12.000 kr. (minus noen utgifter til Trøndersvøm). De siste treningsavgifter pluss kontingent sendes ut før neste møte. Komplett regnskap legges fram på neste møte.

Brev til Lotteritilsynet om dispensasjon for å beholde retten til spilleautomat etter konkurs.

Helge setter opp forslag til brev til alle store firmaer om sponsorstøtte. Kort presentasjon av klubben og klubbens profil. Brevet sendes ut hurtigst mulig og følges opp med muntlig kontakt med firmaene. 
Merete


Hilde


Helge
09/06
Årsmøte
Annonseres 22. februar.
Trenerne
10/06
Sommerleir/ oppstartsleir
Mulighet for antall deltakere til Estland sjekkes opp med Fauske svømmeklubb.

Mulighet for trenere til Stockholm summer games og til oppstartsleir i Boden avklares med trenerne.

TSK bør stille med både jente- og guttelag på NM.

Alternativer for leir:
1.    Treningsleir i Estland for A+B (ca. 15-20 stk)
2.    Treningsleir i Estland for NM svømmerne (9 st) + Stockholm Summergames (ca. 10 stk)
3.    Oppstartsleir i Boden for alle avhengig av plass og trenere.
Tom Erik

Trenerne/ arrangement

Neste styremøte
Onsdag 22.02, kl. 19.00 på Rådhuset
Hilde

Hanne Skeltved