Referat fra styremøte 08. desember 2003



Styret TSK:
Nina Emaus ( leder)
Erik Benjaminsen (nestleder)
Karina Weinschenk (kasserer) nedlagt verv 1.11.2003
Hanne Skeltved (sekretær)
Morten Berg
Liv Nergaard
Ola Sundt (svømmernes representant)
Marit Hansen (vara)

Tromsø, 07. januar 2004
Møtetid: 08.12. 2003, kl. 19.00-21.00
Møtested: Farmasibygget
Fremmøtte: Nina, Morten, Liv, Erik, Hanne + Hilde
Forfall: Ola, Marit
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat/informasjon Endringer til referatet: Liv og Alf Are har påtatt seg å føre regnskapet ut året forutsatt tilgang til regnskapet, -men har ennå ikke fått tilgang til regnskapet fra Karina.

Vedr. regnskap: Hilde arbeider med å få tilbake feilaktig innbetalt arbeidsgiveravgift. Hilde sjekker innbetaling av treningsavgift (ikke mye utestående). Det må skaffes tilgang til regnskapet fra Karina. 

Vedr. Ishavssvøm: må ha bedre oppfølging i fremtiden med overnatning på skolen (egen person fra TSK).

BS-kurs: 4 stk. har gjennomført kurs i høst.

Idrettsstipend tildelt Ola Sund og Alexander B. Skeltved med henholdsvis 3000,- og 1500,- kr.

Signaler om at vi får 8-10 nye svømmere til talentpartiet fra Tromsø svømmeskole.


 
 
 

Nina/
Hilde

61/03 Egenandeler Egenandel Nordsjøstevnet: 1000,- kr (kostn. 3000,- pr.pers.)
Egenandel NM: ingen (jvf. økonomireglement)
Egenandel Nordisk mesterskap (Alexander B.S): ingen
62/03 Evaluering av Økonomimodell Behov for noe justeringer. Det gis ikke søskendemoderasjon på egenandeler på reiser. Nina/Liv
63/03 Redusert treningsavgift Alle svømmere må betale full treningsavgift uansett hvor mye de benytter seg av treningstilbudet på partiet. 
Det gis mulighet for utsettelse på betaling til neste år for å kunne arbeide inn avgiften i vårsemesteret.
Hilde
64/03 Målsetning for klubben Klubbens overordnede målsetning er satsning på svømning både som en breddeidrett for barn i alle aldre og å få frem gode elitesvømmere.

Trenerne oppfordres til i dialog med styret å diskusutere om hvordan denne målsetning oppfylles best mulig -dvs. spesielt å få frem elitesvømmere og samtidig gi plass for svømmere som ikke ønsker å satse så høyt.

Ola/
Trenerne
65/03 Årsmøte Årsmøte er satt til torsdag 19 februar kl. 19.00. Nina begynner å skrive rapport. Trenerne må levere rapport fra hvert parti. Nina
Neste styremøter Mandag 5. desember kl. 19.00, Farmasibygget

Hanne Skeltved