Referat fra styremøte 8. juni 2004Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merethe Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Liv Nergaard
Allan Jørgensen (svømmernes representant)
Erik Benjaminsen (vara)
 

Tromsø, 14. juni 2004
Møtetid: 08.06. 2004, kl. 17.00-18.30
Møtested: Stakkevollan Svømmehall
Fremmøtte: Hilde, Merethe, Liv, Morten, Hanne
Forfall: Allan
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat/ informasjon: Referat 5/2004 godkjent.
- Forsikringsavtale sies opp siden svømmerne er forsikret gjennom lisens/ medlemsskap i NSF.
- TSK har søkt idrettsrådet om å disponere Stakkevollan hele tiden utenom offentlig bading fra høsten.
- Sommerkurs Alfheim følges opp.
- Nøkkeloversikt følges opp
- Oppstartsleir i samarbeid med Sørreisa til høsten følges opp (siste uke i aug. eller 1. uke i sept. aktuelt).
- Gratis seminar om kosthold torsdag 24.06 kl. 18-20 i idrettsbygget på Alfheim. Trenerne informeres.

Merethe
 
 

Hilde
Morten

Liv

Hilde

41/04 Klubbdrakt Avtale med Puma nesten i havn mangler å underskrive kontrakt. Pris ca. 500 kr pr. dragt for 60 stk. Puma mikrofiber. Det arbeides videre med avtale med Arena om badedragter. 

Pumadragter til treningsleiren prioriteres.


Morten
 

Morten

42/04 Stockholm games 18 deltakere. Trenere: Kay Arild, Tom Erik

Kostnader ca. 105.000 kr. Egenandeler ca. 55.000 kr. Dugnad A-partiet: ca. 5.000 kr. Dugnad B og C+  ca. 15.000 kr (1000 kr pr. deltaker).  Pga. kort tidsfrist kan ev. en del av dugnaden utsettes til høsten.

Liv
Merethe
43/04 NM Hotell bestilt. Flybilletter retur bestilles billigst mulig. Ev. dekkes et beløp tilsvarende billigste billet.

Påmelding Kay-Arild og Arild.

Antall øvelser og reisefordelingsoversikt sendes til Merete -Arild.

Hanne

Hanne

Hanne

44/04 VM Indianapolis/ trenerkonferanse Felles søknad fra trenerne om å delta på og få dekt  utgifter til konferansen med 3-4 personer. Kostnader ca. 11.000 kr. per pers.

Styret er svært positiv til søknaden/ videreutvikling for trenerne. 

Pga. klubbens økonomi velger styret å dekke utgifter tilsvarende ca. to personer med 10.000 kr i kontanter pluss 10.000 kr i lønnsutgifter. 
Aktuelle trenere er: Allan, Kay-Arild, Tom Erik og Chris. Hvis flere enn to velger å dra kan beløpet ev. deles mellom alle.

Forutsetning for tilskuddet er skriftlig rapport og rapportering/ gjennomgang med hele trenergruppen etter konferansen.

Hilde
45/04 Fiskepakking Dugnad i vinter faktureres med 14.000 kr. Morten
46/04 Treningshelg med Terry Miller Meget vellykket treningssamling med stort utbytte for svømmerne.

Avlønning drøftes med Terry og det sendes søknad om kretsmidler.

Det innskjerpes at alle kostnader må godkjennes av styret på forhånd!

Allan
 

Hilde

47/04 Påmeldingsprosedyrer generelt - Alle påmeldinger er bindende
- Lag må meldes på samtidig med enkeltpåmeldinger innenfor fristen
- Hovedtrener bør være med på stevner.
- Ingen bør melde seg av øvelser som de er påmeldt
Arr.
utvalget.
Hilde
48/04 Informasjon/ møte med trenerne - Informasjonsmøte med alle trenerne etter neste styremøte/ sesongstart.
- Informasjon til foreldre på mail ved sesongstart 
- Infoskriv til svømmerne fra hvert parti om program, arrangementer og treningen for sesongen.
Hilde

Hilde

Trenerne

Neste styremøte Onsdag 25.08, kl. 19.00 på Kløvervegen 17 (Navigara) Hilde

Hanne Skeltved