Referat fra styremøte 7. oktober 2003Styret TSK:
Nina Emaus ( leder)
Erik Benjaminsen (nestleder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Morten Berg
Liv Nergaard
Ola Sundt (svømmernes representant)
Marit Hansen (vara)

Tromsø, 09. oktober 2003
Møtetid: 07.10. 2003, kl. 16.30-19.30
Møtested: Stakkevollhallen
Fremmøtte: Nina, Ola, Morten, Liv, Erik og Hanne
Forfall: Marit
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat ISF Troms inviterer trenere i Troms til trenertreff. Tirsdag 28. Oktober kl. 1800-2200, Kvaløya vgs, gymsalen. 
Hovedtema: Basistrening. Aktivitetsøkt med øvelseseksempler. Husk treningstøy. Frist for påmelding 22. Oktober.

Svømmekurs i Ramfjorden: TSK svart positivt

Alternativ trening: tas opp med trenerne på trenermøte i neste uke (uke 42). Foreldremøte uke 43

Nina
35/03 Økonomi Styret må få bedre innsikt i økonomien i klubben. Orientering fra kasserer på neste styremøte.

Medlemskontingent må kreves inn snarest. Dugnad på skriving og utdeling av kontingent/treningsavgift i denne uke. Lisens innkreves sammen med kontingent for alle medlemmer fra 11 år. Oppdaterte medlemslister innhentes fra trenerne. 

Deltakerne på vannaerobic bør registreres som medlemmer i klubben.

Karina
 
 

Liv
Hanne
 
 
 

Hanne

36/03 Ny økonomimodell Vedtatt med følgende justeringer: 
-tilføyelse/endring til punkt 3.1 om egenandel, 
-lønn til instruktører 100,00 kr (tidligere 90,00 kr), 
-lisens innbetales sammen med kontingent (innbetales samlet av TSK til svømmeforbundet).
Liv?
37/03 Ansettelse av daglig leder Forslag fra leder om å ansette daglig leder ev. kjøpe "konsulenttjeneste". 
Aktuelle oppgaver/tjenester: 
-Medlemsoversikt/ innkreving av kontingent
-Sponsoravtaler
-Annet inntektsbringende arbeid.
Hilde Jenssen inviteres til neste styremøte for å drøfte saken videre. Må bla. vurderes i forhold til klubbens økonomiske situasjon.
Styret
38/03 Terminliste Arrangementer i Høst:
1 Saltentreffet i Bodø 18.-19. Oktober 
2 Treningssamling på Sætermoen 25.-26. Oktober
3 NNM i Narvik 25.-26. Oktober
4 Sonesvøm (ansvar TSK) 28. Okt. kl. 1730-1930
5 Nordsjøstevnet i Stavanger 14.-16. November (ca. 10 stk)
6 Ishavssvøm junior i Tromsø 29.-30 november (tas opp i neste styremøte)
7 NM junior
8 Juleavslutning for TSK 11 desember kl. 1700-1900 med oppvisning av alle partier/ kurs
9 Romjulssvøm

1 Hanne
2 Liv

4 Liv, Hanne, Morten
5 Liv (reise)
 
 

7 Morten

39/03 Saltentreffet i Bodø 18.-19. oktober 21 påmeldte fra A, B og C+ partiene. 
Transport: minibuss (Henrik) + 2 personbiler (Morten og Erik B.). 
Egenandel: 500,00 kr.
Reiseledere: Henrik/Morten/Erik
Trener: Kay-Arild
Kay-A. Hanne/Liv
40/03 Ishavssvøm junior 29.-30 november i Tromsø Aprobert- + rekruteringsstevne 
-aproberte og ikke aproberte øvelser settes ev. opp skiftevis.
-Innbydende innbydelse sendes i posten + e-mail, ansvar: Henrik
-Kobbenansvarlig/Stevneleder: Nina tar kontakt med Horvei
Tas opp igjen på neste styremøte
Henrik

Nina

Styret

41/03 Treningssamling på Sætermoen 25.-26. Oktober Få påmeldte. Trenerne må gjøre svømmerne oppmerksom på arrangementet. Ola
42/03 Spillemidler til utstyr TSK må søke om spillemidler til:
-klubbdragter (badedragter+treningsdragter)
-brett (30), madrasser (3)
-stoppeklokker (7 stk)
-banetov (1 sett)
Hanne
43/03 Idrettsstipend Styret anbefaler for idrettskretsen idrettsstipend for Alexander Broberg Skeltved.
44/03 Kobbenansvarlig Det må utnevnet en Kobbenansvarlig i klubben som tar seg av påmeldinger til stevner, stevneinnbydelser, registreringer på egne stevner samt registrering og innmelding av rekorder. 
Det tas opp på foreldremøte om  det finnes en frivillig.
Nina
Neste styremøte Mandag 13. oktober kl. 19.00, Farmasibygget

Hanne Skeltved