Referat fra styremøte 07. september 2004Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merethe Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Liv Nergaard
Allan Jørgensen (svømmernes representant)
Erik Benjaminsen (vara)
 

Tromsø, 09. september 2004
Møtetid: 07.09. 2004, kl. 17.30-18.30
Møtested: Kløvervegen 17 (Navigara)
Fremmøtte: Hilde, Morten, Liv, Hanne
Forfall: Merethe, Allan
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat/ informasjon:
56/04 Svømmekrisen - pga. stengning av Stakkevollan Alfheim kortsiktig akutløsning. Foreløpig er TSK  gitt mulighet for å trene innenfor åpningstidene til offentlig bading ma-to, fortrinnsvis sist på kvelden (2 baner).  Vi har i bedt om flere baner, tid i helgene og på morran.

Har fått lovnad på Tromsdalen ma, ti og to. når den åpner om ca. 2 uker (talent , C, kurs, evt. C+). 

Umiddelbar handlingsplan:
1. Brev til alle medlemmer om midlertidig løsning.
2. Brev til ordføreren med krav til kommunen (kortsiktig + fortgang i åpning av Stakkevollan + langsiktig satsning)
3. Videreføre kontakten med forbundspresidenten Per Rune Eknes.
4. Pressekonferanse.
5. Arbeide aktivt mot politikere

57/04 Treningssamling Det arbeides videre med tilbud ofra Setermoen svømmeklubb om ny treningssamling på Bardu Liv
Neste styremøte Onsdag 15. september kl. 18.00 Kløvervegen 17 (Navigara, Hildes kontor)

Saker: -      Pressekonferanse 
- Evt. avlysning av stevne 30. -31.10
- Avtale om treningsdragter (Morten)        

Hilde

Hanne Skeltved