Referat fra styremøte 7. mars 2005Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merethe Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Liv Nergaard
Allan Jørgensen (svømmernes representant)
Erik Benjaminsen (vara)
 

Tromsø, 12. mars 2005
Møtetid: 07.03.2005, kl. 19.00-20,30
Møtested: Stakkevollan
Fremmøtte: Hilde, Liv, Morten, Merethe, Hanne
Forfall:
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ info: -    Referat nr. 2 og 3 godkjent.
-    Spillemidler til utstyt (frist 15.4) ikke aktuelt
-    Treningsleir til Setermoen i palmehelgen arrangeres av kretsen.
-    Årsmøte i Tromsø idrettsråd 8.03, Morten stiller

11/05 Treningsleir Tre alternativer var diskutert på siste møte. Det er ikke lagt nye tall fram fra trenerne siden sist.

Styret ønsker å gå for alternativ med treningsleir for svømmerne med NM krav (5-6 stykker) pluss en oppstartsleir i august for alle.

Oppstartsleir i Tromsø, med deltakelse fra andre klubber i Troms og Finnmark inviteres og privat innkvartering vil kunne gi TSK inntekt.

Møte med trenerne 8.03 kl. 20.00. Hilde, Liv og Hanne stiller på møtet.

12/05 Årsmøte
Regnskap ikke klar. Årsmøtet må derfor utsettes. Ny dato onsdag 6.04 (pga. påsken). Merete sender rundt regnskap og budsjett på mail til styret.

Trenerne er rykket for årsmelding fra partiene.
Merete
13/05 Trenerkapasitet
Regnskap ikke klar. Årsmøtet må derfor utsettes. Ny dato onsdag 6.04 (pga. påsken). Merete sender rundt regnskap og budsjett på mail til styret.

Trenerne er rykket for årsmelding fra partiene.
Trenerne

Neste styremøte Ikke fastsatt nytt styremøte før Årsmøtet
Hilde

Hanne Skeltved