Referat fra styremøte 07. januar 2003Styret TSK:
Stein Horvei ( leder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved
Per Christian Gundersen
Erik Benjaminsen
Morten Berg
Ola Sundt (svømmernes representant)
Tor-Eilif Emaus (vara)

Tromsø, 12. januar 2003
Møtetid: 07.01. 2003, kl. 19.00-21.00
Møtested: Spacetec
Fremmøtte: Stein, Per Christian, Morten og Karina
Forfall: Hanne, Erik
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Referatsaker Brev er sendt kommunen med kopi ordfører vedr oppsigese av Søndagsbading
01/03 Årsberetning Stein skriver utkast til årsberetning og sende styremedlemmene for innspill Stein
02/03 Årsmøte Onsdag 26 Februar.
Annonseres i Tromsø , samt hjemmeside og oppslag Stakkevollan
Stein
03/03 Valgkomite Nina Emaus har sagt seg villig til å sitte i valgkomite. En trener spørres (Steinar eller Erik) Karina
04/03 Påskebesøk fra Danmark Karina har distribuert brev til B of C partiet. 
Karina tar kontakt med foreldre på B og C partiet. 
Dersom det melder seg nok vertskapsforeldre sender vi invitasjon til Aalborg
Karina
05/03 Brev fra Noel vedr Rune Ulvang Rune slipper treningsavgift dersom han tar trening med aspirantpartiet Karina
06/03 Stevner Januar Februar Vi deltar med 6-8 pers på Trøndersvøm 
C-partiene kan få delta på Kvæfjordstevnet
07/03 Eventuellt Det er for få dugnadsaktiviteter til dagens økonomimodell . Vi må nok tilbake til ei ordning som ligner tidligere modell. Karina lager forslag

Bonus Steinar. Han gis 6000 i bonus. (kr 1000 for hver svømmer som oppnådde medalje i et NM)

Karina
Neste styremøte Tirsdag 4. Februar 2003 Stein

Stein Horvei