Referat fra styremøte 6. april 2005

<>


Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merethe Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Kristian Erik Øvermo
Velges blant svømmerne (svømmernes representant)
Helge Eriksen (vara)
 
Tromsø, 10. april 2005
Møtetid: 06.04.2005, kl. 21.00-21.30
Møtested: Kløvervegen 17 (Navigara)
Fremmøtte: Hilde, Morten, Merethe, Hanne, Kristian Erik
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ info:
-

14/05
Kontingent Kasserer lager oversikt over hvem som har betalt og resstanser for 2004 og 2005. Medlemslisten kontrolleres med trenerne. Giro deles ut av trenerne.

Enkelte av masterssvømmerne har fått innvilget 50% treningsavgift.

Husk å sende ut kontingentkrav til støttemedlemmene
Merete

Hilde


Merethe
15/05 Kurs Det settes i gang kurs førstkommende tirsdag kl. 17-18.30 -2 kurs av 45 min. (40 deltakere).

Kristian Erik avklare med trenerne at annen trening flyttes.
Hilde

Kr. Erik
16/05 Treningsleir
Arrangementsutvalget tar kontakt med Setermoen om mulighet for to samlinger i forbindelse med skolefridager (sept. og nov.)
Hanne

Neste styremøte Mandag 18. April kl. 19.00, Navigare

Saksliste:
-    Post/ referat
-    Konstituering av utvalgene
-    Kontingent/ treningsavgift
-    Økonomi/ regnskap
-    NM langbaneog treningsleir
-    Svømmekurs
Hilde

Hanne Skeltved