Referat fra styremøte 05. mars 2002Styret TSK:
Stein Horvei ( leder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved
Per Christian Gundersen
Erik Benjaminsen
Morten Berg
Tor-Eilif Emaus (vara)

Tromsø, 13. mars 2002
Møtetid: 05.03. 2002, kl. 19.00
Møtested: Spacetek
Fremmøtte: Stein, Karina, Per Christian, Morten, Erik, Hanne
Forfall: Steinar Eilertsen
Kopi:  Steinar Eilertsen
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
09/02 Hallsituasjonen Tromsdalen Kapsvømmingsklubb overtar tid fra TSK torsdag 19-20.
Masters flytter fra to 19-20 til to 21-22.
C+ får to baner on. 19-20.

TSK undersøker om havpadlerklubben bruker hallen på ti. 21-22, hvis ikke kan ev. Masters bruke bassenget.

Morten?
10/02 Terry Miller TSK gjør opp mellemværende med TM på 10.300,00 kr. TM må levere skattekort før pengene kan utbetales, alt. Trekkes 50% ?. Karina
11/02 Kurssøknad, 
Bård Pedersen
Bård Pedersen innvilges 50% av utgifter til oppdatering på livredningskurs på kr. 7000 dvs. Kr. 3.500 (kommunen dekker sannsynligvis de andre 50%) mot at han forplikter seg til å holde kurs for TSK i 2002.  Svar til Bård. Per C.
13/02 Protokoll, årsmøte Protokoll klar. Protokollen skrives under og sendes idrettsstyret.

Revidert økonomimodell behandles på neste styremøte (sendes ut før møtet).

Hanne
14/02 Fordeling av oppgaver Søndagsbading -det annonseres om de siste fire søndagsbadinger ut sessongen.

Reklameavtaler -prøver å forny avtalene med firmaene som har reklame i hallen.
Eksisterende avtalen med Harila og andre avtaler sjekkes opp med Noel.

Noel Har bestilt treningsdragter og T-skjorter til klubben. Sjekkes opp med Noel.

Referat/ post.

Svømmeklubbens fane skaffes og gjøres klar før 17. mai.

Svømmernes representant må være på plass til neste møte. Tas opp med Steinar.

Per. C.
 

Morten

Stein
 

Stein

Hanne
 

Morten
 

Stein

15/02 VU Cup i Narvik Egenandel settes til kr. 250 (ca. 50% av reisekostnader).
16/02 Reisesøknad Elisabeth Weinschenk Elisabeth innvilges å få dekt flybillett til Oslo  (billigst mulig) i forbindelse med treningsleir mellom Harmar Svømmeklubb og elite juniorlandslaget 22. Mars til 13. April. Beløpet trekkes av oppsamlet jobbmidler.
Saker fremover - Informasjon til medlemmer/ foreldre om nytt styre og ny økonomimodell.
- Definere mål og visjoner for klubben.
- Samarbeide med andre klubber
- Ens treningsdragter for alle i klubben?
Neste styremøte - Ti. 09.04.02 kl. 1900 på Hotell With.

Hanne Skeltved