Referat fra styremøte 04. juni 2002Styret TSK:
Stein Horvei ( leder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved
Per Christian Gundersen
Erik Benjaminsen
Morten Berg
Ola Sundt (svømmernes representant)
Tor-Eilif Emaus (vara)

Tromsø, 08. mars 2002
Møtetid: 04.06. 2002, kl. 19.00-21.00
Møtested: Hotel With
Fremmøtte: Stein, Karina, Per Christian, Hanne, Erik, Ola og Steinar (delvis)
Forfall: Morten
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Referat og aksjoner fra forrige gang -Idrettsregustrering er gjort (209 medl. registrert).
-Det er søkt om treningstimer i Stakkevollan for sesongen 2002/2003 (tildeling innen 20.06.02).
-Per Chr. søker om timer på Grønnåsen til svømmekurs.
-Morten følger opp rydding av klubbrommet.
Per C.
Morten
Post -Søknadsskjema for søknad om midler gjennom "Storbyprosjektet".
-Nord-Norges svømmekomite: liste over approberte stevner 2003. 
-Søknad fra Ann Kristin Aamodt om midler fra elitefondet -behandles av styret for Elitefondet.
PC.
Stein/ Steinar

Stein

27/02 Brev Fra Ann Kristin Aamodt Søker om å få ettergitt ubetalt treningsavgift m.m.  på kr. 6.580. Styret innvilger utsettelse på gjeld fra 2001 (ikke treningsavgift for 2002) inntil høsten. Utsettelsen vil gi mulighet for å tjene inn beløpet ved instruktørarbeid på svømmekurs i klubben.
28/02 Økonomisk situasjon Karina mener at klubbens økonomiske situasjon for øyeblikket er god. Det legges frem halvårs regnskap på første møte til høsten.

Det purres på tilgodehavende på kr. 50.000 fra Rya produkter.

Karina

Stein

29/02 Medlemsoversikt Medlemsoversikten i klubben er ikke godt nok oppdatert.
Trenerne må sikre at medlemslistene til enhver tid er fullstendige og oppdaterte (tas opp med trenerne på trenermøte til høsten).
Vibeke ønsker å være med på treningsleir selv om hun ikke er kvalifisert til NM.
Det ble vedtatt av styret at Vibeke gis tilbud om å være med på treningsleir men må betale flybillett til og fra Oslo selv.

Egenandel for treningsleir og deltakelse på NM settes til kr. 3.500, det innvilges søskenmoderasjon på 50% for den ene søsken.

Stein
30/02 Sommerleir 15 utøvere og trenere påmeldt. Søknadsfrist fredag..
31/02 Oppstartleir Oppstartleir skal være først og fremst et sosialt tilbud til de yngste svømmere. Leiren legges til høsten rett etter oppstart på sesongen. Kretsen informeres.  Stein
32/02 Trenersituasjonen Ingen søkere til stillingen som hovedtrener etter at søknadsfristen er gått ut (1. Juni).
Styret jobber videre med å finne en løsning på trenersituasjonen fra høsten av. Spørsmålet må være avklart i løpet av sommeren.
Stein
Rapport fra Steinar: NM-leir se sak. 30/02

Forslag til stevner til høsten:
-21-22.09: Juniortreff, Bjerkvik, alle juniorer.
-28-29.09: Annøya Cup, ca. 8 stk (2 stafett lag)
-12-13.10: Finnmark open Hammerfest, ev. 1 stafett lag
-19-20.10: Saltentreffen, Bodø; 1 stafett lag
-26-27.10: NNM, Tromsø, Masters bør stille.
-15-17.11: Nordsjøstevnet, alle med krav.
-23-24.11: Julestevne, Lakselv, ev. de minste.
-30.11:       Tromsø open, alle
-29.11-1.12: NM junior, Oslo
-7-8.12: Julesvøm Sørreisa, C, C+ og B-partiene
Forslaget fra Steinar til stevner som TSK bør stille på er godtatt av styret.

Følgende forslag fra Steinar til innkjøp av utstyr før treningsleir er godtatt av styret:
- Gummistrikk
- 1 stoppeklokke med frekvensmåler
- 4 vanlige stoppeklokker (til alle trenerne). 
Alle klokkerne merkes og må kvitteres for. Steinar bestiller.

Steinar
Evt. Karina foreslår at det bestilles badehetter og T-skjorter med logo til utdeling til alle svømmekurtdeltakerne og at det legges 50 kr på kontingenten (til 850,-) til å dekke utgiften.

Styret vedtok at det bestilles 100 stk badehetter og T-skjorter til svømmekurs + 50 stk badehetter til andre medlemmer.

Karina
Neste styremøte Ikke bestemt (etter sommer)

Hanne Skeltved