Referat fra styremøte 4. mars 2003Styret TSK:
Nina Emaus ( leder)
Erik Benjaminsen (nestleder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Morten Berg
Liv Nergaard
Ola Sundt (svømmernes representant)
Marit Hansen (vara)

Tromsø, 9. mars 2003
Møtetid: 04.03. 2003, kl. 16.30-18.30
Møtested: Stakkevollan svømmehall
Fremmøtte: Nina, Erik, Karina, Morten, Ola, Marit, og Hanne
Forfall: Liv
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Referatsaker Rune trener et parti fra høsten.
Nina og Noel søker om dekning av utgifter for reise til Chris Arne til Malmø.
Kostnader i forb. med reiser (bla. Malmø) tas opp av Nina på møte med trenerne torsdag 13.03.
Chris Arne ny HC-kontakt i stedet for Noel.
50- års profilering gjennom eget vedlegg i avisen kom opp som en ide - en av avisene bør kontaktes.
Nina

50 års - utvalget

Info Nina og Hanne har møte med idrettskontoret v/ øyvind Jørgensen to. 6.03.

Brev fra Liv vedr. helgesamling på Sætermoen: bassenget stengt 13.06 - 1.09. 
Samling aktuell for C, C+ og B-partiet med A-partiet som trenere. Aktuelt tidspunkt 2-4 mai.

Årsmøte i Troms svømmekrets -TSK kan sende 3 pers

Lyst ut nytt svømmekurs for våren. Følgende lønn tilbys til hovedinstruktør: kr. 150,00 /time og hjelpetrener: kr. 100,00 /time

Tilbud om salg av Topp-kort for 100 kr/ stk undersøkes 

Nina og Erik tar kontakt med mulige sponsorer: Rya, TFDS, Kræmer, Bobo, Intersport/ Swimclub (Karina), Adidas (Morten).

Stipend på 25.000 kr. for unge 15-20 år undersøkes.
Prøver å få til avtale om tilbakebetaling av gjeld på ca. 14.550 fra Børge Mørk (landslagssamling) -regelmessig tilbakebetaling til 31.12.03.

Egenandeler på alle stevner må diskuteres pga. Klubbens dårlige økonomi/ dårlige inntjening i året som er gått.

Hanne

Nina

Karina

15/03 Ishavssvøm / 50 års jubilæumsstevne 22-23 mars Nattevakt OK: Erik B. kan kontaktes på telefon.

Noel spørres om å speake på lørdag

Feil svarfrist i stevneinvitasjonen.

Off. badning fra kl. 14.00: -klubben har tilbudt seg å stille med 4 vakter for 2000 kr. Har ikke fått svar fra kommunen.

Mangler:
-Funksjonærer/ kafe: Karina (foreldremøte) 
-Dommere: 
-Premier/Glass med trykk (Karina etter påmelding)
-Diplom: Hanne

Nina

Ola

16/03 Sommerleir/ oppstartsleir NM-Leir Esbjerg kommer på 5-6.000 kr. Svømmerne må være forberedt på å betale selv.

Oppstarts- eller ev. avslutningsleir til Boden undersøkes videre. Morten lager forslag.
Tidspunkt må være ca. 1 uke enten første eller siste uke av sommerferien. 
Det må om søkes støtte fra kretsen.

Morten
Neste styremøter Torsdag 20.03, kl. 16.30 Stakkevollan svømmehall
Tirsdag 08.04, kl. 19.00 Farmasibygget

Hanne Skeltved